Износът е основната възможност за реализация на пазара за френското сорго

 

Франция е водещият европейски производител на сорго, както на зърнени, така и на фуражни сортове, с еднократно или многократно събиране, предназначени главно за храна на добитъка. Площите за производство на култури се разшириха значително през последните години. Ние обаче наблюдаваме, че в около десет департамента се концентрират 60% от площта: сред тях е Югозападният регион, който е историческият производствен басейн. Тази географска близост до голяма степен обяснява призванието на Франция да изнася към Испания, която представлява основният пазар за френското сорго.

Хранене на добитъка и износ.

В резултат на кампанията през 2023 г. френското производство на зърнено сорго показва ръст от 49% спрямо предходната година. Резултат, който може да се обясни както с увеличаване на площта (+7%), така и на добивите (+39%). Производството се очаква да достигне 318 000 тона.

Независимо дали на вътрешния пазар или за износ, френското производство на сорго е предназначено главно за производството на храна за животни. Соргото за зърно всъщност е много подходящо за хранене на свине или птици.

Близо 65% от продукцията се изнася за други европейски страни. Само испанският пазар поема почти две трети от изнесените обеми. Другите пазари са Белгия, Обединеното кралство, Холандия и Италия.

Географско разпределение на производството на сорго във Франция

Искате ли да продължите?

59,8 милиона тона. Световното производство на сорго е намаляло, а търсенето расте.

323 евро / хектар – това е цената за производство на 1 хектар сорго във Франция