کنفرانس‌های سورگوم در پاییز 2020

در فرانسه

12 نوامبر: کنفرانس مطبوعاتی در خصوص تولید زیست‌توده‌های مقاوم جهت استفاده در بیواکونومی، Sorgum ID به همراه انجمن BFF(Biomasse For the Futur) در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. پروژه‌ی BFF بهینه‌سازی تولید زیست‌توده‌ی لیگنوسلولوزیک از سورگوم و چمن فیلی بوده و دستیابی به هدف جایگزینی کربن‌های فسیلی در قالب “رساندن تولید دی اکسید کربن به صفر در سال 2050” بوده که مرتبط با گرمایش زمین است. این طرح استارت‌آپی با توجه به ویژگی‌های مرتبط با محصول‌دهی، تولید و پرورش سیستم‌های محصول مقاوم، کاهش اثرات اکولوژیکی و سازگاری زیست‌توده‌ی تولید شده با روندهای صنعتی که آن را مورد استفاده قرار خواهند داد، به دنبال اصلاح ژنتیکی جهت تولید گونه‌های جدید این گیاهان است. این فعالیت‌ها در کنار محصولاتی که برای استفاده به عنوان غذا توسعه یافته‌اند، در پی مشارکت در تشویق شکل‌های نوین استفاده از زیست‌توده جهت استفاده در تولید قطعات از منابع بیولوژیکی (کمپوزیت‌های مورد استفاده در صنایع ساختمانی و خودروسازی) و تولید انرژی (سوخت، متانیزاسیون) است. سورگوم نیز در این پروژه جایگاه ویژه‌ای دارد. پیر گیلااومین (Pierre Guillaumin) از FNPSMS به نمایندگی از Sorgum ID در این جلسه شرکت کرده بود.

 

18 نوامبر: روزهای تغذیه و سلامت La Rochelle ، این رخداد امسال در فضای مجازی برگزار شد. به مدت دو روز متخصصین به بحث و بررسی پرداختند. چارلز آنتوان کورتوا (Charles-Antoine Courtois) به نمایندگی از Sorgum ID به ایران سخن پرداخت. موضوع سخنرانی وی: با هماهنگ‌سازی تمامی حلقه‌های زنجیره چگونه می‌توان صنعت کشاورزی ضعیف یک نوع گیاه را توسعه داد؟ نمونه‌ی سورگوم. همه‌ی سخنرانی‌ها از سایت JAS در دسترس است:
https://www.jas-larochelle.fr/fr/les-jas-en-3-actes-s-informer/conferences-tables-rondes

26 نوامبر: کنفرانس اینترنتی Vegepolys-Valley در خصوص استفاده‌های نوآورانه از غلات ثانوی در تغذیه‌ی انسان. موضوعات برنامه: وضعیت تولید غلات ثانوی در فرانسه؛ غلات ثانوی و مصرف‌کنندگان فرانسوی: پذیرش نسبت به این غلات، اطلاعات، معرفی‌ها و برنامه‌های انجام شده؛ نوآوری‌های انجام‌شده با استفاده از غلات ثانوی: تغذیه، استفاده‌ی صنعتی و نیز استفاده‌ در آشپزی؛ برنامه‌ی اقدامات و همسان‌سازی. این کنفرانس از طریق آدرس یوتیوب زیر در دسترس است:

 https://youtu.be/393ukzyLVdk

 

مجارستان

یک دسامبر: سمینار اینترنتی “سورگوم، محصولی که نیاز به معرفی بیشتر دارد”، در این کنفرانس که نظرات جامعی در خصوص سورگوم ارائه شد بیش از 70 شرکت‌کننده حضور به هم رساندند:

  • بازارهای سورگوم – تولید جهانی، تولید در اروپا، نگاه با بازار سورگوم در مجارستان با بررسی بازارهای این کشور (سخنرانی چارلز آنتوان کورتوا ازSorgum ID)
  • سورگوم خوراکی برای گاوهای شیرده
  • برنامه‌های کشاورزی و زراعتی مناسب جهت موفقیت در تولید سورگوم
  • سخنرانی در خصوص بازرگانی و تجارت گونه‌های مختلف (ارائه‌شده از جانب شرکت‌های مختلف تولیدکننده‌ی بذر)

 

 

ادامه دهیم ؟

اروپا از سال 2021 تا سال 2023 از سورگوم و ذرت حمایت خواهد کرد

Sorgum ID بار دیگر در سال 2021 در عرصه‌ی عمل تأثیرگذار خواهد شد