چهار سال پس از تأسیس، فعالیت‌های بخش سورگوم به ثمردهی رسیده است.

فعالیت‌های بخش سورگوم نتیجه‌بخش بوده است.

این موضوع در مجمع عمومی Sorghum ID که 26 ماه مه گذشته از طریق اینترنت برگزار شد، مطرح گردید. این نتایج در سایه‌ی طرح‌های تشویقی است که علاوه بر 11 کشور اتحادیه‌ی اروپا، با حمایت کمیسیون اروپا در روسیه، اوکراین، ایران و ترکیه اجرا شده است. این طرح‌ها باعث تشویق مزایای سورگوم و ژنتیک سورگوم اروپایی شده است. امروزه اثرات این تشویق‌‌ها بر اساس نسبت تولید و تقاضا مشاهده می‌شود. تولید در سال 2020 به 5/61 میلیون تن رسیده است که به ویژه به لطف گسترش سطح زیر کشت، 6 درصد نسبت به سال 2019 افزایش نشان می‌دهد. این روند افزایشی به دلیل افزایش (رشد 17 درصدی) نیاز به خوراک دام، به ویژه در چین، رشد 5 درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع، در تجارت جهانی سورگوم نیز افزایش مشاهده می‌شود: 4/8 تن در سال 2020 مورد معامله قرار گرفته است که 40 درصد افزایش در مقایسه با  2019 را تأیید می‌کند. این رشد باعث افزایش قابل توجه در واحدهای تکثیر بذر شده است: رشد 60 درصدی در اروپا، به ویژه در فرانسه و مجارستان.

نهایتاً اینکه در کل اروپا برنامه‌های تشویقی به صورت فعال در حال گسترش است.

طرح تشویقی بذر برای آینده Seeds For Future)) در مجمع عمومی معرفی شد: این طرح تشویقی جدید در بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، رومانی و اسپانیا راه‌اندازی شده و همچنان از حمایت کمیسیون اروپا برخوردار است. هدف از این طرح بهبود تولید سورگوم در سایه‌ی  برتری ژنتیکی سورگوم اروپایی و افزایش سطح دانش کشاورزان، مهندسان و صنعتگران (خوراک دام و غذای انسان، بیوصنایع) است.

مجموعه‌ی Sorghum ID نماینده‌ی جدیدی انتخاب می‌کند:

سلین دوروک (Céline Duroc)، نماینده‌ی سورگوم از سال 2019، این مسؤولیت را به والری بروچت (Valérie Brochet)، مدیر FNPSMS، که توسط هیئت مدیره به عنوان دبیر کل منصوب شده است، تحویل داد. دانیل پیراوب (Daniel Peyraube) رئیس CEPM و دنیل پیر پاگس (Daniel Peyraube) رئیس FNPSMS به عنوان اعضاء دفتر منصوب شدند.

.

ادامه دهیم ؟

KONGRE 2021 – Kayıtlar şu anda başlamıştır.

Tarım sanayicileri için sorgum farklı maharetlere sahiptir