Sustainable Food Summit: към по-устойчиви хранителни общества

От 15 до 16 юни в Амстердам се проведе Sustainable Food Summit.

Групата Sorghum ID отиде там, за да обсъди производството на храни на базата на сорго и ползите от него за здравето и околната среда.

14-то издание на Sustainable Food Summit

За това ново издание срещата се състоеше от четири сесии: устойчиво развитие, хранителни съставки,храни с положително отражение върху околната среда (храни, чието производство се характеризира с използване на възобновяеми природни ресурси, които не се изчерпат или разрушават) и маркетингова актуализация . Спонсорите на събитието бяха FNPSMS и Sorghum ID.


Соргото: пример за устойчива храна?

Съставена от Моня Карама (диетолог), Тиери Льока (специалист по сортови иновации), Хамза Мамери (специалист по изследване и развитие на 2-ра трансформация) и Мартен Гомез (служител по международното развитие), групата Sorghum ID беше домакин на презентационен щанд, посветен на отглеждането на сорго за устойчива храна. През първия ден, по повод на Sustainable grain case study: Сорго, конференция за устойчиво и регенеративно земеделско производство за по-устойчиво снабдяване на обществата, Моня Карама сподели ползите за здравето и околната среда, както и перспективите за производството на храна от сорго.

Тази среща даде възможност да се осъществи контакт с няколко представители на хранителния сектор (относно 2-ра преработка и маркетинг), банковото дело (относно финансови продукти и насърчаване на практики) и агенции (относно подкрепата за прилагане на устойчиви практики).

За повече информация