„Seeds for future“ на полето

 

Във Франция именно на Culturales, където беше преброена аудитория от 10 000 души, „Seeds for Future“ говори за първи път. Тази комуникационна кампания, която произтича от предишните планове за действие, получи положителен прием от селскостопанските производители. Последните зададоха много въпроси за соргото, свързани както с отглеждането, така и с пазарите за фураж или храна за хора или животни. Тези срещи потвърдиха интереса на производителите към соргото и потребностите им от информация. Ето защо много статии и видеоклипове ще бъдат публикувани в печата, интернет медиите и социалните мрежи. Те ще предоставят информация и конкретни примери на любопитната и ентусиазирана аудитория. Няколко брошури с техническа информация са вече достъпни в  разделите  Библиотека и пазари.

 

Следващата среща във Франция ще бъде Европейският конгрес по въпросите на соргото, насрочен за 12 и 13 октомври 2021 г. в Тулуза. Програмата и регистрацията са достъпни тук.

 

 

В Румъния, Букурещ на изложението Indagra, акцентът ще бъде върху най-новите сортове, агротехнически техники и търговски обекти. Тази среща ще се проведе от 27 до 31 октомври. Там се очакват много селскостопански производители и екипът на Sorghum ID ще бъде мобилизиран.

Искате ли да продължите?

Четири години след създаването си филиалът, посветен на соргото, бере плодовете на труда си.

Възможност за всички посетители, търсещи информация за сорго, да намерят отговор само с няколко щраквания