800 000 тона. Това е обемът сорго, консумиран от Испания от септември 2018 г до днес, което е 10 пъти повече в сравнение с 2015 г. !

 

Като се има предвид слабостта на производството ѝ (45 000 тона), в исторически план Испания е свикнала да се снабдява от Европа: Франция, Украйна и Русия, за почти всички свои нужди. Но от май 2018 г. тя разшири страните доставчици със САЩ. Последните, поради китайско-американската търговска война, която противопоставя двете държави поради митнически такси, намира в Испания начин да продаде количествата, които преди са били продавани в Китай. Всичко започна през май 2018 г. Китай, в отговор на митническите такси, наложени от САЩ върху китайската стомана, наложи митнически такси на някои американски селскостопански суровини, включително соя и сорго. Последицата е, че китайският внос на американско сорго се намали от повече от 6 милиона тона годишно до почти 0. Това накара САЩ да търсят нови пазари, по-специално в Европа. Американският износ за Испания започна през май 2018 г.: близо 250 000 тона между май и юни 2018 г. и 700 000 тона от септември до днес.

 

Американско сорго в Испания: заплаха или възможност?

Силният пробив на американското сорго на испанския пазар може да породи известни опасения от страна на европейските оператори, но засега Испания внася главно от Югозападна Франция и по-рядко от Украйна и Русия. Към днешна дата американският износ за Испания не оказва влияние върху този на Франция: обемите са останали стабилни през последните 5 години. Износът от Украйна и Русия е намалял, но това се дължи главно на липсата на стока, налична в тези две страни, които не са предвидили увеличението на испанското търсене. Така че експлозията на испанската консумация на сорго (главно поради нуждите на свиневъдството) показва, че тази зърнена култура има реални качества за храните за животни и че фуражите представляват многообещаващ пазар.

Европа разполага със сериозни преимущества, за да отговори на това търсене, със звездното сорго, което благодарение на генетиката си има много добър потенциал за висока производителност. Освен това, качеството на семената му и разнообразието от почвен и климатичен контекст, в който се произвежда, гарантират сигурна продукция.

Искате ли да продължите?

Соргото продължава своите срещи и конференции.

Соргото и устните.