352 нови хибрида

 

Европейските хибриди отговарят на всички потребности.

Европейският каталог (ЕС и извън ЕС) предоставя голям и разнообразен набор от семена за зърно и за фуражи за всички съществуващи пазари.

8-те основни опорни точки на европейската селекция

1. Продуктивност и стабилност
2. Ранно зреене, но и устойчивост на ниски температури при покълване и цъфтеж
3. Устойчивост на засушаване
4. Устойчивост на полягане, но и ефект „stay green“ (способността растението да остане зелено за по-дълъг период)
5. Устойчивост към болести
6. Устойчивост към вредители
7. Качество на зърното: много ниско съдържание на танини, цвят и текстура на зърното, съдържание на скорбяла, добро хигиенно състояние на зърното и др.
8. Качество на фуража: смилаемост и хранителна стойност, характер BmR, съдържание на захари и др.

Освен изброените качества – висока продуктивност, стабилност и липса на танини, предлаганите от европейските производители на семена хибриди се характеризират с изключително качество. Прилагат се най-високите производствени стандарти както за базовите, така и за предбазовите семена.

Искате ли да продължите?

Igen, van cirok tannin nélkül!

A középpontban: a cirok értékesítési lehetőségei