Да, съществува сорго без танини.

 

Соргото има репутацията, че е с високо съдържание на танини. Това определено му вреди, тъй като наличието на танини в храните за животни представлява сериозен антихранителен фактор при едностомашните животни. Всъщност е доказано, че наличието на 1% танини намалява със 7% енергийната стойност на соргото при свинете и с 11% при птиците.

Но европейските сортове сорго нямат този недостатък.


Защо във Франция и в Европейския съюз сортовете сорго не съдържат танини?

Защото в тези държави критерият „Съдържание на танини <0,3“ е задължителен за вписването на нов сорт. Този праг може да се отъждестви с понятието „без танини“, тъй като е толкова нисък, че изобщо не се отразява на качеството на храните за животни.


Какво представляват танините?

Танините (кондензирани) са полифеноли от растителен произход. Те имат способността да утаяват протеини, образувайки ензимно-устойчиви комплекси, които растенията използват като химическа защита срещу патогени и тревопасни животни.

От 30 години насам европейското сорго не съдържа танини, както посочват резултатите по-долу.

На тази графика всяка точка съответства на европейски сорт (в синьо, сортовете от годините 80 – 82, в червено, сортовете от годините 89 – 91 и в зелено, сортовете от 2010 г.). Основните изводи са два:

  • Съществува силна зависимост между високото съдържание на танини и енергийната стойност на произведената храна.
  • От края на 80-те години на миналия век европейските сортове не съдържат танини.

Искате ли да продължите?

Агрономически ефекти от соргото, констатирани от земеделските производители

352 нови хибрида