„Соргото е ценен продукт, избран заради специфичните му качества, а не според ценови критерии.“

По време на презентацията си относно перспективите пред сектора на соргото в Съединените щати и след като представи програмата за развитие на американското сорго (United Sorghum Checkoff Program – USCP), Флорентино Лопес сподели теми за размисъл относно популярността на соргото и необходимостта от по-добра информираност на потребителите за присъщите му качества. За консултанта бъдещето и развитието на соргото зависи до голяма степен от способността на заинтересованите страни да информират обществеността и да популяризират тези качества

Напомняне за важността на качествата и стойността на тази зърнена култура по отношение на нейната наличност и достъпна цена.

Световна мобилизация в подкрепа на соргото

Увеличаването на популярността на соргото, подпомагането на земеделските производители за подобряване на добивите, провеждането на генетични изследвания, развиването на познанията за разнообразните пазари, подобряването на производителността и рентабилността са области на работа, общи за четирите континента. Така Флорентино Лопес изрази пожеланието си за мобилизация на световно ниво за подкрепа на соргото чрез изграждане на съвместни действия.

Запознайте се с цялото съдържание на презентацията на страницата на уебсайта, посветена на конгреса.

Искате ли да продължите?

Рекордна аудитория на третото издание

Европейският конгрес 2021 г. с едно щракване