Соргото е добра предшестваща култура, най-вече ако …

 

1. След соргото може да се сади както зимна, така и пролетна култура, но … това трябва да се реши още при избора на сорта сорго. Ако фермерът смята да засее зимна пшеница или зимен ечемик, то е препоръчително да засее ранни или полуранни сортове сорго, за да може да ожъне соргото преди 1-ви октомври и да засади пшеницата или ечемика при добри условия. Докато късните сортове се жънат след 1-ви октомври и дори по-късно в зависимост от областите. В този случай е налице риск засаждането на зимната зърнена култура да се извърши при висока влажност, което да навреди на вкореняването на културата.
Обратно, ако след соргото е предвидена пролетна култура, за предпочитане е да се сее след късно ожънато сорго.

2. Няма култура, която да се избягва след соргото, но … не се препоръчва засаждане на твърда пшеница поради риск от микотоксини. По отношение на меката пшеница за предпочитане е да се посади устойчив на фузариоза сорт. Ако се засади твърда или мека пшеница, чувствителна към фузариоза, трябва да се предвиди подходяща фунгицидна защита. Пролетни култури като пролетен ечемик, слънчоглед или соя са напълно приемливи.

3. Консумацията на азот от соргото не е пречка, при положение че … се тори разумно следващата култура. Поради степента на развитие на кореновата му система соргото извлича голяма част от минералния азот, наличен в почвата, като съдържанието на остатъчен азот остава ниско. За да не се навреди на следващата култура, трябва да се регулира дозата азот, от която ще има нужда, с помощта на метода за калкулацията на азотния баланс. Препоръчва се да се внесе азот рано след приключване на зимата при пшеница и ечемик.

4. Макар след соргото да остава голяма количество остатъци, засаждането на следващата култура може да бъде успешно, , най-вече ако се сее директно с дискова сеялка за полудиректна сеитба. Така зърното попада в бразда, без да се преместват остатъците. В този случай остатъците от соргото не трябва да бъдат смачкани. Друга възможност: ако условията позволяват, може да се извърши подмятане на стърнището с помощта на дисково устройство (няколко пъти, ако е необходимо) на остатъците от сорго (трябва да бъдат смачкани предварително), за да се гарантира добро смесване на почвата и сламата и да може да се мине със сеялката.

5. Соргото е предшестваща култура с много предимства,, например има полезно действие при нематодите, тъй като ги отблъсква, допринася за структурирането на почвата и играе ролята на естествен дренаж благодарение на дълбоките си и многобройни корени. В случай че следващата култура е пролетна, това позволява реализация на 2 последователни пролетни култури, което прави възможна борбата с упоритите тревисти плевели (райграс, лисича опашка и др.).

Искате ли да продължите?

Полеви дни, прес-пътувания, конференции и др. Соргото намира израз на всички терени

Те отглеждат сорго и ни разказват защо