Соргото: атрактивни хранителни предимства при храненето на животните

 

Европейската реколта през 2017 г. е сред най-добрите от 10 години насам по отношение на соргото за зърно и се характеризира с голямо увеличение на производителността, което се обяснява с нарастването на площите и добивите, по-високи в сравнение с 2016 г. Климатичните условия през годината позволиха общо ограничаване на водния стрес по време на чувствителния етап около изкласяването. Предвид кумулираните температури, повечето реколти бяха доста ранни – от средата на септември до средата на октомври, с влажност под 20 % и дори 15% в някои държави (Румъния, Украйна и Русия).
Енергийната стойност на соргото, произведено в Европа, остава висока: 3845 ккал/кг СВ (сухо вещество).

 

Стабилни протеини и леко понижение на скорбялата

Средното съдържание на протеини е 10,7 % СВ, почти колкото през 2016 г. (10,6 % СВ). Подобно е на средните стойности за последните пет години (10,7 % СВ). Съдържанието на протеини варира от 10,1 до 12,1 % СВ в различните проби. 35 % от пробите показват съдържание на протеини над 11,0 % СВ.
Със средно съдържание от 76,2 % СВ, соргото затвърждава високото си съдържание на скорбяла. Тази стойност е намаляла с 0,6 пункта по отношение на 2016 г. По-висока е с 0,4 пункта от средната за последните пет години (75,8 % СВ). Съдържанието на скорбяла варира от 75,0 до 77,0 % СВ в различните проби. 35 % от пробите показват съдържание на скорбяла над 76,5 % СВ.
Средното съдържание на мазнини (4,5 % СВ) се приближава до стойностите от 2016 г. (+ 0,2 пункта) и надвишава с 0,4 пункта средните стойности за последните пет години (4,1 % СВ). Съдържанието варира от 3,9 до 5,2 % СВ при различните проби. 35 % от пробите са със стойност над 4,5 % СВ.

 

Висока енергийна стойност.

Със средно съдържание от 3845 ккал/кг СВ, соргото от реколта 2017 г. затвърждава високата енергийна стойност за храненето на домашни птици. Посочената стойност е равна на тази от 2016 г. (+ 14 ккал/кг СВ) и е по-висока с 53 ккал/кг СВ по отношение на средната за последните пет години (3792 ккал/кг СВ).
Резултатите са еднородни в проучените области.

Съдържанието на мазнини (4,5 % СВ) и слабото съдържание на фибри (неразтворимо във вода съдържание по стените от 8,6 % СВ) обясняват малко по-високата енергийна стойност на соргото за зърно тази година. Тя надвишава с 3,2 % тази на царевицата за зърно (съответно 3845 с/у 3725 ккал/кг СВ средно в проучването FranceAgriMer / ARVALIS – Institut du végétal 2017 г.).

Така че високото съдържание на протеини и голямата енергийна стойност на соргото за зърно от реколта 2017 г. и ниското съдържание на танини на отглежданите в Европа сортове, предоставят на соргото за зърно безспорни предимства за използването му при храненето на животни.
Тези резултати показват, че ако събирането, сушенето и складирането са извършени правилно, соргото може да открие голям пазар в сферата на храненето на животни.


Организиране на анкетата

Анкетата включва 10 департамента във Франция, което представлява около 85 % от френския добив на сорго. Пробите от зърно са взети от силози в края на процеса на изсушаване и в началото на етапа на складиране. Пробите са събирани от специализирани организации в основните производствени зони. Анализите на химичния състав (протеини, скорбяла и мазнини) са извършени върху 20 единични проби. Измерванията на неразтворимите във вода стени и на енергийната стойност на водещата проба са извършени върху четирите „регионални смеси“, резултат от групиране на единични проби от всяка област.

Източник : FranceAgriMer / ARVALIS – Institut du végétal / Enquête qualité collecteurs 2017

Искате ли да продължите?

Арвалис – Институт по растениевъдство проведе годишното си техническо събрание по въпросите на соргото