През пролетта соргото започна диалог по много теми

Франция. „Ден, посветен на соргото – растение с множество приложения – нови перспективи?“, 15-ти май, Тулуза,

по инициатива на CIRAD и на Arvalis, с партньорството на Sorghum. В рамките на един ден 65 професионалисти (учени, институти, производители на семена, индустриалци от сектора на първичното и вторичното преработване) споделиха опита си в областта на соргото. Бяха засегнати всички възможни реализации на соргото на пазара: продукти, предназначени за консумация от човека, използване в индустрията – оцветители, биоматериали и биоенергия. Денят бе разделен на няколко части – първо, пленарно заседание, на което експертите представиха цялостното състояние на сектора, и след това – работа по групи по определени теми. Тези теми бяха 3 – отглеждане на сорго (използване като междинна култура, затревяване и др.), продукти, предназначени за консумация от човека и биоматериали. Целта бе да се посочат различните пречки пред развитието на соргото в тези 3 възможности за реализация на пазара, но и да се открият разрешенията, които биха могли да бъдат приложени с помощта на различните институти като CIRAD, Arvalis, центровете за конкурентоспособност, CRT Catar и др.

Унгария. Конференция и щанд на Sorghum ID в Югоизточна Унгария, Ходмезовасархели.

Годишният салон за животновъди и зърнопроизводители се провежда на границата със Сърбия и Румъния, в голямата унгарска равнина. Площите със сорго в Унгария се увеличиха значително през тази година – от 11 000 през 2018 г. на 25 000 хектара през пролетта на 2019 г. Всъщност, поради сушата през миналата есен площите с рапица в Унгария намаляха, което накара производителите да увеличат площите на пролетните култури, т.е. и на соргото. Унгарските производители все по-често са изправени пред последиците от климатичните промени – дълги периоди на засушаване и високи температури, така че искат да разнообразят ротационните култури и да ограничат рисковете. Много производители дойдоха на щанда за техническа документация, но и за да се запознаят с различните пазари. Унгарският сектор започва да се структурира, няколко търговци вече събират сорго или за износ в Италия и Полша, или за хранене на свине и птици. В рамките на салона бе проведена и конференция относно предимствата на соргото за унгарското земеделие. На конференцията, организирана от университета в Сегед, присъстваха над сто души.

 

Франция. Sorghum ID участва в салон „Culturales“, организиран от Arvalis на 5 и 6 юни.

PЗа първи път салонът се проведе близо до Поатие, област (централен Вал-дьо-Лоар и Поату-Шарант), в която соргото отбелязва известно развитие. Sorghum ID представи различните дейности – популяризиране на отглеждането на сорго във Франция и в Европа. Въпреки дъжда през първия ден посетителите бяха многобройни (10 000). Те получиха разнообразна информация за соргото като култура, а пък екипът на Sorghum ID се запозна с най-сериозните им затруднения и въпроси. Бяха идентифицирани два основни проблема – желанието да се удължат ротациите и да се включи пролетна култура с цел борба с плевелите. Всъщност, в тези региони, в много ферми ротациите се основават на зимни култури (пшеница, ечемик и рапица). Въвеждането на сорго в зони, които се поливат или не, представлява интересна алтернатива за удължаване на ротациите и разрешаване на проблема със замърсяването на парцелите.

 

Румъния. Запознаване със соргото в рамките на проучвателно пътуване за румънски инфлуенсъри.

Като част от плановете за популяризиране в Европа и в партньорство с APPR (асоциацията на румънските производители на царевица и сорго), Sorghum ID организира проучвателно пътуване на 12 и 13 юни в регионите на Орадеа и Тимишоара, граничещи с Унгария. По време на пътуването 3 производители от южната част, 3 журналисти и един държавен секретар се запознаха с предимствата на соргото от агрономическа гледна точка и на зърното при храненето на животните, благодарение на посещение на дружество Nutrientul, едно от най-големите в Западна Румъния за производство на пилета, свине и храна за добитъка. Посещението завърши с изказване на Яник Карел, инженер от Arvalis, който представи пазара за сорго на световно и европейско равнище, като подчерта по-специално последиците от икономическата война между САЩ и Китай върху търговията със сорго.

Искате ли да продължите?

Техническа информация за вредителите по соргото.

Благодарение на соргото могат да се постигнат значителни резултати.