Пазари.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото е петата най-отглеждана зърнена култура в света

с повече от 60 милиона декара. Малко над 40% от това производство е предназначено за консумация от човека, основно в Африка и Азия. То се консумира във вид на цели зърна, на грис и брашно (без глутен) или, след преработка, под формата на захар или малц и ферментирало под формата на различни видове алкохол (бира, спиртни напитки и др.).
Пазарът на храна за животни представлява между 40 и 45% от производството: силажи, зърна, включени в преработени храни за животни, ярма и др.

Растеж на производството в Европа

В Европа все повече фермери отглеждат сорго. Тази култура им осигурява както диверсификация, така и агрономичен отговор на глобалното затопляне (нека не забравяме, че 85% от земеделската земя не се напоява!). Друг убедителен аргумент: благодарение на хибридите на „соргото със звезди“ добивите се увеличават. Площите се разрастват и гарантират рентабилност.
През 2019 г. на европейска територия за втора поредна година площите, засети със сорго, се увеличиха значително. В ЕС28 средното увеличение спрямо предходната година е 10%, като варира в зависимост от страната (+ 9% в Италия, + 14% във Франция, + 18% в Румъния, + 30% в Австрия, + 50% в Унгария …). В Украйна площите се увеличиха с 25%.
Това увеличение на площите, както и добрите нива на добив, особено в Централна и Източна Европа, позволиха да се постигне обща продукция (ЕС28 + Украйна и Русия) от 1,3 милиона тона, което представлява добро ниво на производство, по-висока от предишната реколта.

Употреба на соргото

Характеристики :

Сорго с малък размер, селекциониран за производството на зърно.

Употреба :

  • – Хранене на животни: домашни птици, прасета, преживни животни,…
  • – Хранене при човека: грис, брашна (зърнена култура, подходяща за всички хора, които имат непоносимост към глутен), пивоварни, дестилерии.
  • – Биогорива (етанол).

Силаж и двойна употреба

Характеристики :
Сорго с голям размер и с добра хранителна стойност.

Употреба :

– Хранене при животните: силаж.
– Промишлено приложение: метанизация, биогорива, биоматериали и др.

Предимно промишлено приложение

Характеристики :
Сорго с голям размер, силно продуктивно, със средна или слаба смилаемост.

Употреба :
Основно промишлено приложение: метанизация, биогорива, биоматериали и др.

Характеристики :

2 вида: Суданка и хибридни форми
Двуцветно сорго х Суданка.

Възможни между 2 и 4 окосявания.

Употреба :

– Храна за животни: сено, ярма, силаж, балирано сено, зелен фураж.
– Растителни покривки.

Споделено

Соргото от Болоня е предназначено за всички пазари.

В Болоня, провинция в Северна Италия произвежда 90% от италианското сорго. Освен мотивирани производители, има и много активни дистрибутори и преработватели, които смятат соргото за суровина с много предимства. Дружество Venturoli, дистрибутор на семена на сорго…

Други ползи

Хранене на животните. Соргото е сигурна култура.

Sorgho fourrage

Нови хранителни пазари. Соргото е сигурна култура.