Пазарите за сорго са в центъра на вниманието

ПАРИЖ, 17 ЯНУАРИ. СОРГОТО В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

„Приложението на соргото в хранително-вкусовата промишленост е разнообразно. Трябва обаче да се популяризира.“


Това е основният извод от срещата, организирана от FNPSMS (Sorghum ID) и Céréales Vallée, по въпросите на хранително-вкусовата промишленост. Присъстваха повече от тридесет участници – промишлени предприятия, занимаващи се с производство, складиране и преработване на семена от Франция, Италия, Белгия и Холандия. След представяне на френската гама хибриди и различните пазари за соргото бяха разгледани възможностите за приложението му в хранително-вкусовата промишленост. Те са напълно реални, тъй като благодарение на качествата си соргото може да се възползва от новите доходоносни тенденции – възход на безглутеновите храни и интерес на потребителите към не толкова познати зърнени култури (нишови пазари). Използването на соргото в хранително-вкусовата промишленост е разнообразно: брашно, пуканки от сорго, хляб, тортиля, алкохол (Баю (китайска алкохолна напитка) и бира). Трябва обаче да се популяризира! Реализирани са конкретни инициативи като макаронените изделия от сорго на италианския производител Nutracentis.com. Необходимо е обаче те да бъдат последвани от други с подкрепата на всички действащи лица от сектора.


БАЗИЕЖ, 21 ЯНУАРИ. РАВНОСМЕТКА ЗА 2018.

„Противоречива година.“

По инициатива на Арвалис – Институт по растениевъдство [Arvalis -Institut du végétal] на 21 януари тази година в Базиеж, в самата люлка на производството на сорго във Франция, се проведе ежегодната среща на действащите лица в сектора на соргото. Пристигнаха около 50 души – фермери, технически специалисти, производители на семена и представители на фирми от сферата на растителната защита, като основната цел бе да се направи равносметка на кампанията за 2018 г.

Яник Карел представи световните данни: леко свиване на производството (падане под бариерата от 60MT), спад в световната търговия (последица от търговската война между САЩ и Китай), нарастване на потреблението (най-ниски световни запаси за последните 5 години).
Жан-Люк Вердие направи равносметка за Франция: увеличение на площите (над 61 000 хектара), развитие на производствените зони (намаляване в традиционните региони за производство – Окситания, двойно увеличаване в региони Нова Аквитания и в Център-Вал дьо Лоар), стабилни добиви (средно 56 квинтала на хектар като през 2017 г.), като се отбелязва известна хетерогенност между регионите (някои надвишават 80 квинтала, докато други са локално засегнати от Heliothis).

Денят завърши с презентация на Sorghum ID и различните ѝ дейности за популяризиране на сектора както на европейско равнище, така и във Франция.


БУДАПЕЩА ОТ 23 ДО 26 ЯНУАРИ. САЛОН AGROMASHEXPO.

„За унгарските фермери соргото е една от културите на бъдещето“

Много производители дойдоха на щанда на Sorghum ID на салона Agromashexpo, за да се запознаят с тази все още малко известна в Унгария култура. Голяма част от тях са убедени, че соргото има бъдеще в тяхната държава, тъй като от няколко години глобалното затопляне застрашава пролетните култури. В тази ситуация соргото може да бъде алтернатива. За тази цел трябва да се разработят пазари, а други – да се отхвърлят. Всъщност, все още голяма част от специалистите не знаят, че благодарение на усилията на селекционерите, от 30 години насам европейското сорго не съдържа танини, независимо от неговия цвят.

Въпреки всичко, културата се развива в Унгария: през 2018 г. площите са се увеличили повече от два пъти, като от 5000 хектара през 2017 г. са надхвърлили 11000 хектара през 2018 г. Няколко предприятия интегратори-колектори, като KITE, със силни позиции в Унгария, започнаха да складират сорго с конкретната цел да го използват за храни за птици.МОСКВА, 29 ЯНУАРИ. СОРГОТО В ХРАНИТЕ ЗА ПТИЦИ

„Соргото има своето място в храните за птици“

Sorghum ID присъства на московския салон MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary, изключително професионално организиран салон, съществуващ от 1996 г. Бяха проведени няколко семинара в тази връзка. Един от тях бе озаглавен „Хранене и отглеждане на птици“.
Програмата бе представена от директорката на руския съюз на птицевъдите г-жа Бобильова. „Производството на птици отбелязва растеж – обясни тя -, но все още не са достигнати обемите от 80-те години на миналия век“. Крайната цел е износ на птици за Европа и Азия, като се спазват санитарно-хигиенните стандарти. Друга цел е проучването на новите пазари, биологичното земеделие. Руски и европейски експерти изложиха вижданията си относно птицевъдството с намалени дози антибиотици и като се използват хранителни добавки.

Аудитория от петдесет души, съставена от производители на зърно, на храни и журналисти, изслуша изказването на Sorghum ID. След презентацията на междупрофесионалната организация Sorghum ID, на целите и амбициите ѝ, бяха представени предимствата на соргото при храненето на птиците, подкрепени от резултати от тестове. Фокусът бе поставен върху липсата на танини в европейските сортове сорго. Въпросите бяха много, особено относно процентното съдържание на сорго в рецептите.

Искате ли да продължите?

Агрономически ефекти от соргото, констатирани от земеделските производители

Да, съществува сорго без танини.