Конференции с участието на Sorghum ID през есента на 2020 г.

Във Франция

12 ноември: Пресконференция относно устойчивото производство на биомаса в услуга на биоикономиката. Sorghum ID участва на пресконференция в партньорство с асоциация BFF (Biomasse For the Futur). Проектът на BFF е да се оптимизира производството на лигноцелулозна биомаса от мискантус и сорго и по този начин да се постигне целта „нулеви емисии на CO2 през 2050 г.“ в контекста на глобално затопляне и заместване на фосилния въглерод. Подходът се основава на генетични подходи за ускоряване на създаването на нови сортове за тези видове, като се обръща особено внимание на производителността, развитието на устойчиви системи за отглеждане, намаляването на екологичния отпечатък и баланса между произведената биомаса и индустриалните процеси, които я използват. Тази кампания работи за насърчаването на нови начини за използване на биомасата за производство на енергия (изгаряне, анаеробно разграждане) и на материали на биологична основа (композити за строителство и автомобили), допълващи хранителните култури. Соргото очевидно има своето място в този проект. От страна на Sorghum ID участник бе Пиер Гийомен от FNPSMS.

18 ноември: Дни на храненето и здравето в Рошел (Journées Alimentation & Santé de la Rochelle), които този година се проведоха в дигитален формат. В продължение на 2 дни думата взимаха експерти. Шарл-Антоан Куртоа се изказа от името на Sorghum ID. Презентацията му бе на тема: Как може да се произвежда растение със слабо въздействие върху околната среда и то на всички етапи? Примерът на соргото. Всички презентации са достъпни за повторно гледане на сайта на JAS : https://www.jas-larochelle.fr/fr/les-jas-en-3-actes-s-informer/conferences-tables-rondes

26 ноември: уебконференция Vegepolys-Valley относно иновационните начини за използване на второстепенните зърнени култури при храни за човека. В менюто от дискусии: опис на производството на второстепенните зърнени култури във Франция; второстепенните зърнени култури и френските потребители: приемане, знания, представи и практики; иновации с второстепенни зърнени култури: хранителен, индустриален и кулинарен подход; резюме и план за действие. Тази конференция е достъпна за повторно гледане тук: https://youtu.be/393ukzyLVdk

 

Унгария

1ви декември: уебинар „Соргото е култура, която заслужава да бъде по-добре опозната“. Повече от 70 участници присъстваха на тази конференция, по време на която беше представен обширен обзор на соргото:

  • Пазари на сорго – глобално и европейско производство, фокус върху пазара на сорго в Унгария и различните възможности за реализация (от Шарл-Антоан Куртоа от Sorghum ID)
  • Фуражно сорго за хранене на млечни крави
  • Добри агрономически практики за успешно отглеждане на сорго
  • Търговско представяне на хибридите (от различни семепроизводители)

 

Искате ли да продължите?

2021 г.-2023 г. Европа дава тласък на отглеждането на сорго и царевица

2021 г. Sorghum ID ще вземе думата на живо