Избор на правилен сорт

8-те критерия за избор на подходящ сорт за конкретната област.

1. Ранно зреене.
Да се направи почвено-климатична характеристика и да се съобрази датата на посяване. За по-ранно събиране на реколтата с ниска влажност се препоръчва да се избират ранни и полукъсни сортове.

2. Производителност.
Късните сортове са с най-висок потенциал за най-големи добиви. Цикълът им на развитие обаче е дълъг и поради това не са подходящи за всички области. Днес ранните и полукъсните сортове имат много задоволителен добив, доближаващ се до този на късните сортове.

3. Устойчивост на апикална стерилност при ранно засяване.

4. Устойчивост на засушаване, особено за неполивани парцели.

5. Устойчивост на болести. Да се предпочитат сортове, устойчиви на макрофомина и фузариоза.

6. Полягане. Да се предпочитат сортове, устойчиви на полягане, защото това явление може да затрудни събирането на реколтата и да доведе до загуба на добив.

7. Освобождаване на метлицата. За по-лесно събиране на реколтата се препоръчва да се избират сортове с добро и хомогенно освобождаване на метлицата.

8. Съдържание на танини. Сортовете, вписани в европейския каталог, имат съдържание на танини по-малко от 0,3% (като днес това вече е правило за вписване на сорт). Това е плод на повече от двадесетгодишен труд на селекционерите. Следователно трябва да се предпочитат сортовете с много ниско съдържание на танини, защото така се гарантира смилаемост на соргото, сравнима с тази другите зърнени култури.

Соргото има повече от 300 сорта, вписани в европейския каталог за зърно и за фураж, като броят им се увеличава от 2014 г. насам, основно с ранни хибридни сортове с все по-добри качества. Освен това, изборът на сорт е от основно значение за успешно отглеждане. По-долу ще откриете линкове на производители на семена, предлагащи семена сорго:
Caussade Semences
Euralis Seeds
KWS
RAGT Semences

Semences de Provence