Европейска
генетика.
Соргото
е сигурна култура.

Европейската генетика заслужава похвала

„Соргото със звезди“ представлява гамата хибридно сорго, предложено от европейските производители на семена. Основната му характеристика е, че предлага най-доброто сред хибридите и отлично качество на семената.

8-те основни опорни точки на европейската селекция

Продуктивност и стабилност
Ранни култури, но също и издръжливост на ниски температури при събиране и цъфтене
Устойчивост на засушаване
Устойчивост на порои, но също и с характеристика „вечно зелен”
Устойчивост на болести
Устойчивост при опасности
Качество на зърното: ниско съдържание на танин, цвят и структура на зърното, съдържание на нишесте, здравословно качество на зърното и др.
Качество на фуража: лесносмилаем и хранителна стойност, характер BmR, съдържание на захари и др.

Потърсете „сорго със звезди“. Семената му са с изключителни качества.

 • Минимална способност за покълване : 80% чисти семена (90% средно в ЕС)
 • Максимална влажност : 14% от теглото
 • Минимална специфична чистота: 98% от теглото (99% средно в ЕС)
 • Максимално съдържание на брой зърна и други видове: 0

Тези строги минимални норми са валидни и за базовите и предбазовите семена

Потърсете „сорго със звезди“. То е с висок добив, рентабилно и устойчиво.

Трябва да благодарим на европейските селекционери, които от тридесет години насам предлагат сорго с постоянно увеличаващи се добиви.

Защо?
„Соргото със звезди“ има двойната заслуга да отговаря на всички критерии на производителите на храни за животни и да бъде с висок добив, което насърчава производителите да го култивират и е гаранция за рентабилност.

+ 1%/ година* от 1990 г. Такава е печалбата от продукцията, създадена от хибридната ранна и полуранната европейска генетика.

*пример за Франция, източник: Арвалис (Arvalis) 2015 г.

 

Европейските разновидости отговарят на всички изисквания.

Европейският каталог (в ЕС и извън него) е обширно и разнообразно предложение, както на семена, така и на фураж за всички съществуващи пазари.

 • ЕС
 • Повече от 300 вписани разновидности
 • За зърно и фураж, сред които 95% хибриди и 54% обновяване на разновидностите от 2011 г. насам.
 • Извън ЕС
 • Приблизително 300 вписани разновидности
 • За зърно и фураж с все по-голямо обновяване от 2014 г. насам най-вече чрез особено ефективните ранни хибридни решения, приспособими към континенталния климат.

От 30 години насам европейското сорго не съдържа танини, както посочват резултатите по-долу.

На тази графика всяка точка съответства на европейски сорт (в синьо, сортовете от годините 80 – 82, в червено, сортовете от годините 89 – 91 и в зелено, сортовете от 2010 г.). Основните изводи са два:

 • Съществува силна зависимост между високото съдържание на танини и енергийната стойност на произведената храна.
 • От края на 80-те години на миналия век европейските сортове не съдържат танини.

Какво представляват танините?

Танините (кондензирани) са полифеноли от растителен произход. Те имат способността да утаяват протеини, образувайки ензимно-устойчиви комплекси, които растенията използват като химическа защита срещу патогени и тревопасни животни.

Потърсете „сорго със звезди“. То не съдържа танини

Соргото има репутацията, че е с високо съдържание на танини, което вреди на имиджа му, тъй като наличието на танини в храните за животни е важен анти-хранителен фактор за едностомашните животни. Благодарение на усилията на европейските производители на семена от 30 години насам европейското сорго не съдържа танини. При това независимо от цвета му. За да се регистрира сорт в европейския каталог, съдържанието на танини трябва да бъде по-малко от 0,3%. Този праг може да се разбира като „не съдържа танини“, тъй като е толкова нисък, че не се отразява на качеството на храната.

Произвежданите в Европа сортове сорго са без танини.

Александър Календро е ръководител на службата за създаване на рецепти в IDENA, компания, чиято работа е да създава рецепти за храна за животни. Според него, ако соргото не се използва в по-голяма степен в храните за животни, то е, защото продължават да съществуват предразсъдъци, за които вече няма основания благодарение на европейската генетика.

Потърсете „сорго със звезди“ - то е слабочувствително към микотоксините и не е ГМО.

Соргото не се атакува от насекоми „сондьори“, които са входната врата за гъбички като фузариум. В допълнение, метлицата и зърната са на открито, зърното бързо изсъхва, което значително ограничава появата на гъбички. Благодарение на тези характеристики соргото е защитено от микотоксини *. Освен това не е ГМО.
*соргото трябва да се събира веднага след узряване на зърното, защото ако прибирането на реколтата се извърши твърде късно след узряването на зърното, микотоксините могат да се развият много бързо.

Соргото е единствената зърнена култура, чието зърно

съдържа скорбяла в люспите си (за сортовете с дебел перикарп)

Те отглеждат сорго и ни разказват защо

Рентабилност, диверсификация, ниска консумация на торове, качествени хибриди, ранно зреене, лесно отглеждане и др.
Четирима фермери ни представят предимствата на соргото.

Други ползи

Продуктивност. Соргото е сигурна култура.

Опазване на околната среда. Соргото е сигурна култура.