Бъдещето залага на соргото. Доказателство за това бе дадено на конгреса в Милано.

 

Бъдещето залага на соргото. Доказателство за това бе дадено на конгреса в Милано. „Бъдещето залага на соргото“. Тази обещаваща тема мобилизира около 200 специалисти от целия свят в рамките на 2-рия европейски конгрес по въпросите на соргото, който се проведе в Милано на 7 и 8 ноември тази година. В продължение на 2 дни изследователи, производители, преработватели и др. споделиха знания, опит и въпроси.

Всички са единодушни: развитието на соргото може да представлява шанс за Европа, тъй като тази зърнена култура притежава всички необходими качества, за да се отговори на икономическите и екологичните предизвикателства на утрешния ден.


Силните моменти на конгреса :

3 кръгли маси за обсъждане на проблемите на бъдещето

  • Световна икономика на соргото, последици от „войната“ между Китай и САЩ върху търговията със сорго. С Ли Жао от отдела в Пекин на Франс Експор – Зърнени култури [France Export Céréales], Леандро Пиербатисти от федерацията на аржентинските търговци и Ралф Ихтер, консултант във Вашингтон.
  • От семето до консуматорите – значението на всяка брънка за развитието на сектора. Кристоф Руяр (ESA), Арно Буксен (FEFAC) и Арно Перен (производител, председател на APPR).Quelle nouvelle PAC pour l’agriculture de demain ? Pierre Bascou (DG Agri), Yolanda Perez (Commission Européenne), Max Schulman (Copa Cogeca), Alina Cretu (APPR – CEPM).
  • Каква е новата ОСП за селското стопанство на бъдещето? Пиер Баску (DG Agri), Йоланда Перез (Европейска комисия), Макс Шулман (Copa Cogeca), Алина Крету (APPR – CEPM).

 

3 работни групи по теми за задълбочаване на познанията и стартиране на проекти:

  • Генетичен подбор и прогрес – какви разрешения за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден?
  • Агрономство- Икономика- Околна среда – какви са предимствата на соргото?
  • Какви нови пазари могат да се разкрият, за да се увеличи производството в Европа?

 

 

Всички презентации са достъпни тук

Искате ли да продължите?

През януари и февруари производители и преработватели ще научат повече за соргото.

Възможен пазар за европейското сорго ли е Китай ?