Так, сорго без танінів існує.

 

За сорго закріпилась репутація культури, що має високий вміст танінів. Це шкодить його іміджу, адже наявність танінів у тваринних кормах становить серйозний негативний фактор для засвоюваності у моногастричних тварин. Дійсно, було доведено, що наявність 1% танінів скорочує на 7% енергетичну цінність сорго у свиней та на 11% у птиці.

Але європейське сорго не має такого недоліку.


Чому у Франції та Європейському Союзі, ці сорти сорго не містять танінів?

Тому, що в цих країнах критерій «Вміст танінів <0,3 » є необхідним для реєстрації нового сорту. Однак, цей поріг можна прирівняти до «відсутності танінів», адже він такий незначний, що не має жодного впливу на якість кормів для худоби.


Що таке танініи ?

Таніни (згущені/стиснуті/?) є поліфенолами, рослинного походження. Вони мають здатність виводити в осад протеїни/білки, утворюючи комплексні сполуки стійкі до ензимів, які рослини використовують як засіб хімічного захисту від патогенних мікробів та травоїдних.

Вже 30 років сорго європейської селекції не містить танінів, як це видно на графіку нижче.

На цьому графіку кожна точка відповідає європейському сорту сорго (синім позначені сорти 80/82 років, червоним – сорти 89/91 років, а зеленим – сорти 2010 року). Звідси випливають два висновки

  • Існує велика залежність між вмістом танінів та енергетичною цінністю кормів.
  • Починаючи з кінця 80-их років, європейські сорти позбавлені від танінів.

Continue ?

Агрономічний вплив сорго з точки зору фермерів

352 нових сортів