Так, сорго без танінів існує.

 

За сорго закріпилась репутація культури, що має високий вміст танінів. Це шкодить його іміджу, адже наявність танінів у тваринних кормах становить серйозний негативний фактор для засвоюваності у моногастричних тварин. Дійсно, було доведено, що наявність 1% танінів скорочує на 7% енергетичну цінність сорго у свиней та на 11% у птиці.

Але європейське сорго не має такого недоліку.


Чому у Франції та Європейському Союзі, ці сорти сорго не містять танінів?

Тому, що в цих країнах критерій «Вміст танінів <0,3 » є необхідним для реєстрації нового сорту. Однак, цей поріг можна прирівняти до «відсутності танінів», адже він такий незначний, що не має жодного впливу на якість кормів для худоби.


Що таке танініи ?

Таніни (згущені/стиснуті/?) є поліфенолами, рослинного походження. Вони мають здатність виводити в осад протеїни/білки, утворюючи комплексні сполуки стійкі до ензимів, які рослини використовують як засіб хімічного захисту від патогенних мікробів та травоїдних.

: Вже 30 років сорго європейської селекції не містить танінів, як це видно на графіку нижче.

На цьому графіку кожна точка відповідає європейському сорту сорго (синім позначені сорти 80/82 років, червоним – сорти 89/91 років, а зеленим – сорти 2010 року). Звідси випливають два висновки

  • Існує велика залежність між вмістом танінів та енергетичною цінністю кормів.
  • Починаючи з кінця 80-их років, європейські сорти позбавлені від танінів.

Continue ?

Агрономічний вплив сорго з точки зору фермерів

352 нових сортів