Сорго має значні переваги для метанізації

 

Завдяки генетичній різноманітності та європейській селекції у нас тепер є кілька різних сортів сорго з високою продуктивністю біомаси: сорго одноукісне кормове, цукрове сорго та сорго на біомасу. Крім того, вирощування сорго для метанізації не конкурує з кормовим призначенням для сільського господарства, оскільки сорго на біомасу є однією з проміжних енергетичних культур, які вирощуються між двома культурами, коли землі вільні. Бажаєте дізнатися більше про аргументи на користь метанізації на основі сорго?

Чому сорго має майбутнє в метанізації ?

  1. Перед лицем глобального потепління життєво важливе значення мають відновлювані джерела енергії: вони дозволяють частково замінити викопні види палива, які виділяють великі обсяги парникових газів.
  2. Європейська влада підтримує розвиток відновлюваних джерел енергії, що є гарантією прибутковості та сталості підприємств з метанізації, які вже працюють або лише починають свою діяльність.
  3. Крім хорошого енергетичного балансу, метанізація має переваги короткого ланцюга постачання і таким чином відповідає високим очікуванням суспільства.
  4. Вивчаються нові перспективи використання цього відновлюваного джерела енергії , такі як тригенерація та виробництво метанового палива.

 

Метанізація – це технологія, заснована на розкладанні органічних речовин мікроорганізмами в контрольованих анаеробних умовах. Це розкладання призводить до виробництва біогазу та дигестату.

Біогаз: що це таке? Біогаз є газоподібною сумішшю, насиченою водою, що виходить з реактора, до складу якої в основному входять метан CH4 (від 50 до 70%) і вуглекислий газ (від 20 до 50%). Біогаз має нижчу теплотворну здатність від 5 до 7 кВтг/Нм3 . Ця відновлювана енергія може використовуватися у двох основних формах: спалювання (для виробництва електроенергії та тепла ) і виробництво палива (закачування після очищення в газову мережу) .

 


А дигестат? 
Дигестат є вологим побічним продуктом, багатим частково стабілізованою органічною речовиною. Найчастіше використовується як добриво у господарстві, де встановлено метанізатор.

 

 

Le guide des débouchés industriels

Download the Bioenergy review