2 روزی که به تحقیق سورگوم اختصاص یافته است

این برنامه شامل کارگاه‌های عمومی و موضوعی (علوم کشاورزی و تولید، ژنتیک و اصلاح نژاد، محصولات زراعی و فرآوری) بود که در چارچوب برنامه‌ی تبادل اطلاعات و دانش در طول اولین کنفرانس تحقیقاتی اروپا – آفریقای غربی به تحقیق و پژوهش اختصاص داده شد. این جلسات به طور ویژه در قالب گفتگو و مصاحبه برای شناسایی چالش‌های تحقیق در مورد سورگوم و نیز برای آشکار کردن هم افزایی بین اروپا و غرب آفریقا و انتظارات بین رشته‌ای طراحی شده بود.

روز اول

سه نشست سخنرانی‌محور برای تعیین اولویت‌ها
علوم کشاورزی و تولید• چالش‌های پیش رو در آینده در اروپا و غرب آفریقا
• ابزارها و پلتفرم‌های موجود
• امکان‌های هم‌افزایی و تکمیل یکدیگر
ژنتیک و اصلاح نژاد
تولید و فرآوری

چهار کارگروه برای تعمیق محورهای فعالیت
چالش‌ها و پروژه‌هاچالش‌ها، پروژه‌های در حال انجام، پروژه‌هایی که آغاز خواهند شد
ابزارها و استعدادهاابزارهای موجود برای پشت سر گذاشتن چالش‌ها و مشکلات (پلتفرم‌ها، روش‌ها، مدل‌ها) و استعدادها
حوزه‌های علمیانتظارات سایر حوزه‌های علمی
شبکه‌های تحقیق و پژوهشنیازها، کارکردها و تأمین مالی

روز دوم نشست صبح در خصوص بازخوردها و سنتزها

به اشتراک گذاشتن تجربیات و به وجود آمد شبکه‌ای از همکاری‌ها  

اگرچه برخی از شرکت‌کنندگان به دلیل محدودیت‌های کرونایی مجبور بودند از راه دور در کنفرانس شرکت کنند، اما در این 2 روز روحیه‌ی همکاری واقعی بین همه‌ی شرکت‌کنندگان زیر وجود داشت. شرکت‌کنندگانی که به شدت درگیر آینده سورگوم هستند.

– فعالین زنجیره‌های تولید ارزش (مؤسسات دولتی و خصوصی) و گروه‌های تحقیقاتی و پژوهشی

– گروه‌های تحقیقاتی اروپا و آفریقای غربی (8 کشور اروپایی و 7 کشور آفریقای غربی) با مشارکت شرکت‌کنندگانی از برزیل (EMBRAPA)، ایالات متحده‌ی آمریکا (Sorghum Check Off)، شرق آفریقا (2 کشور) و آفریقای جنوبی (1 کشور)

– گروه‌های تحقیقاتی آگروپلیس  (47 دانشمند از 13 گروه تحقیقاتی مختلف (UMR، UR و GIS ))

 

Portraits des intervenants : ⬇️ 🗂 Sorgnet-IDCard_Sorghum_Researcher-Book 

این رویداد از طرف بنیاد آگروپولیس Agropolis  و پلتفرم  IAVAO، زنجیره ارزش سورگوم  CIRAD، انستیتوی AGAP و سورگوم ID که با هدف آموزش و تحقیق شراکتی را تاسیس کرده‌اند، تامین مالی شده است.

ادامه دهیم ؟

صنعت کشاورزی در مواجهه با تهدیدات اقلیمی و زیست‌ محیطی

سورگوم به عنوان صنعتی که برای بازارهای آینده‌دار نشان شده است.