چه عاملی کشاورزان را به تولید سورگوم تشویق می‌کند؟

 

فواید اصلی سورگوم از نظر کشاورزان

با مشارکت Sorghum ID، انستیتو گیاه‌شناسی Arvalis و انجمن ProSorgho با هدف شناسایی بهتر انگیزه‌های تولید سورگوم، اخیراً تحقیقی در میان نزدیک به یکصد تولیدکننده‌ی فرانسوی سورگوم دانه‌ای انجام شده است. جامعه‌ی آماری مدل شامل بیش از یک حوزه‌ی تولید بوده است: به ویژه غرب فرانسه (مهد تاریخی تولید در فرانسه) و Val de Loire Poitou-Charentes (حوزه‌ی جغرافیایی که در چند سال اخیر شاهد توسعه‌ی تولید بوده است).

به طور میانگین 4 علت اصلی به دست آمد: عدم احتیاج زیاد به آب، محصول‌دهی، تنوع محصول، راحتی مراحل فنی تولید. از سوی دیگر عواملی از قبیل مقاومت سورگوم، استعدادش در غلبه بر چرخه‌ی بیماری و علف‌های هرز، عدم نیاز آن به تجهیزات خاص و ویژه، توانایی بهبود ساختار خاک، عدم اتلاف وقت و زمان و بالا بردن ارزش خاک‌های با کیفیت پایین سبب شده تا سورگوم مورد پسند و ترجیح قرار گیرد… به بیان دیگر، کشاورزان از لحظه‌ی کاشت آزمایشی، اهمیت آن را درک می‌کنند.

اگر این موضوع را با 3 کلید واژه خلاصه کنیم؛

1

عدم مصرف آب زیاد: در رتبه‌ی اول

2

تنوع و سوددهی: در رتبه‌ی دوم

3

راحتی مراحل فنی تولید: در رتبه‌ی سوم         

 

 

ادامه دهیم ؟

سورگوم در سرزمین آسیاب‌ها و لاله‌ها

323 یورو برای هر هکتار، هزینه‌ی تولید سورگوم در هر هکتار در کشور فرانسه است