پویایی سورگوم در دنیا

 

آیا سورگوم در مقیاس جهانی با رشد همراه شده است؟ شاخص‌های اقتصادی این موضوع را نشان می‌دهند.

  • افزایش 6 درصدی در تولید: در سال کشاورزی 21/2020 میزان تولید سورگوم در جهان به 60.9 میلیون تن رسیده است. این سیر صعودی در تولید از بهبود محصول‌دهی در اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا و افزایش سطح زیر کشت سورگوم در استرالیا و آرژانتین نشأت می‌گیرد.
  • افزایش 4 درصدی در تقاضا: میزان تقاضا برای سورگوم در حدود 60.5 میلیون تن است. یکی از منابع اصلی این تقاضا، افزایش 10.4 درصدی نیاز برای خوراک دام بزرگ است که تقاضایی به میزان 23.1 میلیون تن را شامل شده است. در حالی که میزان تقاضا در چین به قوت خود باقی بوده، مقدار مصرف سورگوم در آرژانتین و مکزیک افزایش داشته است. از سوی دیگر تقاضا برای سورگوم در صنایع غذایی هم رشد آرامی را نشان می‌دهد (30.6 میلیون تن). با این حال در بخش صنعت کاهش نسبی قابل مشاهده بوده و تقاضا با کاهش 1 درصدی مواجه شده است (5.1 میلیون تن).
  • افزایش 7.6 درصدی در معاملات بازرگانی: این افزایش در معاملات بازرگانی به دلیل برآورده شدن تقاضای بسیار بالای چین از سوی ایالات متحده آمریکا، آرژانتین و استرالیا بوده است که هر سه کشور با اتخاذ استراتژی تجاری مشابه (قیمت مقطوع) این میزان سورگوم مورد تقاضا را تأمین کرده‌اند.
  • افزایش 8 درصدی میزان ذخیره: در حدود 5.6 میلیون تن ذخیره‌ی انبار به دست آمده است.

 

ادامه دهیم ؟

آیا تولید سورگوم به میزان 8 تن در هکتار در شمال فرانسه به این زودی ممکن خواهد بود؟

کاشت سورگوم در خاک با دمای کم‌تر از 12 درجه