نیتروسورگ: سورگوم به عنوان پروژه‌ای مشترک

 

پروژه‌ی مشترک نیتروسورگ اهداف قطعی و مشخصی دارد: بهبود اصلاح نژاد گونه‌های سورگوم از طریق به حداکثر رساندن کیفیت آنها به ویژه محتوای پروتئین، قابلیت هضم و مناسب‌تر کردن آن برای خوراک طیور و انتشار و رساندن اطلاعات و دانش به دست‌آمده به فعالین عرصه‌ی اصلاح نژاد.

نانسی تریر (Nancy Terrier)، از پژوهشگران  Inraé، پروژه‌ی Nitrosorg را به همراهی دیوید پات (CIRAD) در اثنای جلسه‌ی کمیته راهبریSorghum ID  که اخیراً تشکیل شده بود، ارائه کرد. به گفته‌ی وی، سورگوم که از گیاهانی است که برای مقابله با تغییرات آب و هوایی نیاز است تا سطح زیر کشت آن افزایش یابد، می‌تواند منبع مهم پروتئین باشد. تحقیقات برای بهبود محتوای پروتئین قابل هضم این غله، بر روی  افزایش عرضه‌ی گونه‌های اصلاح‌شده متمرکز شده است. پروژه‌ی Nitrosorg با هدف بررسی دلایل کم‌هضمی پروتئین‌های موجود در سورگوم انجام می‌شود. برای این منظور، این تحقیق در سه دسته‌ی پژوهشی اصلی به منظور درک بهتر مکانیسم‌های قابل اِعمال و ارائه‌ی ابزارهای ایجاد فنوتیپ و پیش‌بینی در مقیاس بزرگ به فعالین عمده‌ی تولید بذر، طراحی شده و اجرا خواهد شد.

در این پروژه هدف این است که به مدت 3 سال تعداد زیادی فعال این عرصه گرد هم آمده و فعالیتی بسیار عظیم در بین فعالین حرفه‌ای صنعت سورگوم شکل گیرد.

سه دسته‌ی پژوهشی شکل خواهد گرفت

غله‌ی ژنوتیپ‌های متفاوت سورگوم (عرضه‌ی تجای، تنوع گونه‌ای جهانی، برنامه‌های اصلاح نژاد) را بررسی خواهد کرد.

گروه دوم مسؤول توسعه‌ی ابزار تعیین کیفیت غله و انجام پیش‌بینی است: انجام کالیبراسیون SPIR و توسعه‌ی آن، استاندارد کردن پلتفرم‌های مشترک، تولید داده‌ها و اطلاعات متعلق به کیفیت غله، آنالیز ژنوتیپ، توسعه‌ی کالیبراسیون‌های ژنومیک برای تخمین و پیش‌بینی کیفیت غله، و در عین حال فعال کردن اصلاح فنومیک برای بهینه‌سازی اصلاح نژاد.

در نتیجه‌ی فعالیت‌های گروه اول و دوم، 5 ژنوتیپ توسط گروه سوم انتخاب شده و آنالیز می‌شود تا در چارچوب تحقیقات تغذیه‌ی طیور و با شیوه‌های in vitro  و in vivo فاکتورهای تأثیرگذار بر هضم‌پذیری پروتئین بررسی شوند.

فعالیت چهارم نیز با هماهنگی بین این گروه‌ها و توسعه درگیر خواهد بود.

این پروژه‌ی تحقیقاتی بلندمدت که در ژانویه 2022 آغاز شده و بودجه‌ی CASDAR را دریافت کرده است، در 30 ژوئن 2025 به پایان می‌رسد. نتایج این پروژه به اصلاح و پرورش گونه‌هایی با محتوای پروتئین بالا و قابلیت هضم بیشتر کمک می‌کند و بدینوسیله برای این دانه‌های غله‌ای ارزش تغذیه‌ای بالاتری از منظر بازارهای خوراک دام خواهد داد.

ارائه و سخنرانی را مشاهده کنید

شرکای پروژه UMR AGAP ،  IATE، BOA ، PEAT ، ITAVI ، Eurosorgho و RAGT2N هستند.

ادامه دهیم ؟

تأثیرات جنگ اوکراین بر سطح زیر کشت سورگوم در اروپا در سال 2022

اصلاح گونه: تخته‌پرشی برای سورگوم