“مناسب بودن”

طبق نظر دکتر راینهارد پونتیگام، محقق مؤسسه تغذیه و مدیریت خوراک دام در مرکز تحقیقات کشاورزی ایالت باواریا در گراب آلمان، سورگوم قبل از هر چیز یک بذر مناسب است.

 مقاوم…

سورگوم که از نظر کشاورزی غلاتی بدون دردسر است، از نظر گیاه شناسی درمقایسه با سایر غلات نسبت به خشکی مقاوم تر است. این امر ثبات عملکرد بهتر را در زمانی که منبع آب کافی در دسترس نیست تضمین می‌کند.

… مناسب برای خوراک دام

سورگوم با محتوای تانن کم را می‌توان در ترکیبات غذایی خوراک خوک و طیور گنجاند. جایگزینی جزئی یا کامل ذرت با سورگوم آسیاب شده در خوراک خوک‌ها، با رعایت تعادل در ترکیب آن، تأثیری بر پارامترهای زئوتکنیکی یا فرآیند کشتار خوک‌های پرواری نخواهد داشت. از سوی دیگر، مطالعات علمی نشان می‌دهد که جایگزینی سورگوم با ذرت، بر الگوی اسیدهای چرب و پایداری اکسیداتیو تأثیر مثبت دارد.

به لطف ذخیره غلات با محتوای آب بالا – اعم از کامل یا آسیاب شده – مرحله خشک کردن حذف می‌شود و هزینه‌های تهیه خوراک و خطر فساد مواد غذایی حساس کاهش می‌یابد. از سوی دیگر بررسی محصولاتی که نیاز به برداشت زودهنگام دارند، نشان داده است که تغییرات مثبت در غلظت مایکوتوکسین محصولات انبار شده در سیلو و در پی آن بهبود کیفیت خوراک و پاسخ بهتر دام قابل مشاهده است.

…و بذری که در برابر آفات تحول ایجاد کرده است

“سورگوم علاوه بر کمک به تنوع تناوب کشت، سبب کاهش حمله انگل‌ها می‌شود. این مسئله در مبارزه با کرم ریشه ذرت که لاروهای آن از ریشه ذرت تغذیه می‌کنند مهم است: هزینه‌های کنترل این انگل در ایالات متحده بیش از یک میلیارد دلار ضرر اقتصادی دارد. ”

برای اطلاعات بیشتر

ادامه دهیم ؟

سورگوم – آی دی، دو عضو جدید پذیرفت

اولین نمایشگاه ارتباطات کشاورزی در اسلوبوزیا رومانی