صنعت کشاورزی در مواجهه با تهدیدات اقلیمی و زیست‌ محیطی

 

این موضوع، عنوان سخنرانی سرژ زاکا (Serge Zaka)، پژوهشگر کشاورزی و اقلیم بود. مطالعات پژوهشی او بر روی تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی است. نکات کلیدی که باید از سخنرانی او در کنگره‌ی 2021 در نظر داشت و به خاطر سپرد عبارتند از:

آثار اقلیمی افزایش 3 درجه‌ای میانگین دما (بر اساس سناریوی GIEC) در مناطق جغرافیایی‌مان چه خواهد بود؟

  • حوزه‌ی دریای مدیترانه “کانون گرمای” تغییرات اقلیمی خواهد بود؛ میزان بارش سالیانه به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
  • در راروپای مرکزی میزان بارش سالیانه خیلی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. اما، مشکل اصلی از پراکندگی این بارش‌ها در طول سال به وجود خواهد آمد: در زمستان بیشتر خواهد شد، “1+ درجه‌ی سانتیگراد و 7+ درصد بارش” و در تابستان کاهش خواهد یافت (در فصلی که محصولات نیاز مبرمی به آب دارند)
  • این نوع بارش اثر کم‌تری خواهد داشد (ریسک جریان آب سطحی افزایش پیدا خواهد کرد)
  • تجربه و مشاهده‌ی دمای بالا تا 50 درجه‌ی سانتیگراد به دفعات، در اروپا یک ریسک و خطر است (در جنوب فرانسه گرمای 45 درجه پیش از این تجربه شده است)
    • سورگوم در دماهای بالاتر عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

سورگوم بر اساس کدام ویژگی‌اش نسبت به سایر محصولات کشاورزی در مقابل تغییرات آب و هوایی مقاوم‌تر است؟

سورگوم در دماهای بالاتر عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

واکنش در مقابل گرما

سرعت رشد در 20 درجه‌ی سانتیگراد استاندارد است
دما (درجه‌ی سانتیگراد)

Parent et Tardieu (2012)

 

 دوره‌ی رشد سورگوم کوتاه‌تر از سایر محصولات است.

محصولدوره‌ی رشد (بر اساس روز)نیاز به آب در دوره‌ی رشد (میلی‌متر)
برنج
90-150
450-700
ذرت125-180
500-800
جو
120-150
450-650
گندم120-150
450-650
سورگوم120-130
450-650

سورگوم در مقایسه با ذرت دوره‌ی رشد کوتاه‌تری داشته و به آب کم‌تری نیاز دارد.

FAO

 

در شرایط مواجهه با استرس کم‌آبی، سورگوم نسبت به ذرت محصول‌دهی بهتری دارد.

Farré et Faci (2006)

ادامه دهیم ؟

بذرهای آینده در نمایشگاه اینداگرا (INDAGRA)

4 روز فنی و مصاحبه‌های بسیاری در این حوزه