شناسایی محل وجود علف هرز تاتوره (داتورا) در مزارع سورگوم

 

تولیدکنندگان تاتوره (داتورا) را به عنوان علف هرزی می‌شناسند که با محصول آن‌ها رقابت می‌کند. با این حال، اغلب در خصوص میزان سمی بودن آن تردید دارند: در حالیکه بر روی دانه‌ها و برگ‌های آن آلکالوئیت‌هایی (اسکوپولامین، آتروپین و هیوسیامین) وجود دارد در دُز‌های خیلی پایین هم می‌توانند خطرناک باشند. بر اساس آئین‌نامه‌ها میزان تاتوره (داتورا) در محصول باید کم‌تر از یک دانه‌ی تاتوره در 6 کیلوگرم سورگوم باشد (که این مقدار معادل 5 μg/kg = ∑ atropin + skopolamin می‌باشد). البته انتظار می‌رود که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر و محدودکننده‌تر در آینده‌ی نزدیک به اجرا گذاشته شود.
در واقع شناسای محل وجود این آلاینده‌ی طبیعی در مزرعه ضروری می‌باشد. شرکت Telespazio با سرویس‌دهی فن‌آوری GEOADVENTICE این فرآیند را اجرا کرده و چنین خدمتی ارائه می‌دهد. این فن‌آوری چگونه کار می‌کند؟ پهبادی که سنسورهای ویژه بر روی آن نصب شده است بر فراز مزرعه‌ی مورد نظر به پرواز در می‌آید: تصاویر به دست آمده از این پهباد با استفاده از دستگاه دارای هوش مصنوعی که تجربیات کشاورزی و داده‌هایی فضایی را ترکیب می‌کند مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. سپس نقشه‌های شناسایی به دست آمده از این فرآیند با استفاده از گوش‌های تلفن هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌ی مورد نظر به دست می‌آید.

دقت، سرعت و اطمینان
سه روز پس از پرواز پهباد بر فراز مزرعه، نقشه‌ها آماده می‌شوند. فن‌آوری GEOADVENTICE دارای حسگرهای سلامت‌سنجی است که این امکان را فراهم می‌کند تا پس از شناسایی محل هدف آن محدوده پاکسازی شود یا اینکه محصول با کیفیت‌تر و ممتازی به دست آید. این خدمات را می‌توان در بسیاری از مزارع به ویژه مزارع سورگوم به کار گرفت. فن‌آوری فوق در سال 2020 با استفاده در نزدیک به 10000 (ده هزار) هکتار مزرعه قابلیت‌های خود را به اثبات رسانده است.

 

ادامه دهیم ؟

تولید بذر بیشتر در سال 2021

سورگوم در ایتالیا تبدیل به کالای مهمی شده است