سورگوم ID یک شریک پویا

 

هم زمان با اعلام Cirad (مرکز همکاری بین‌المللی در زمینه تحقیقات کشاورزی برای توسعه) برای برگزاری دومین کنفرانس جهانی سورگوم در فرانسه، سورگوم ID تصمیم گرفت در کنار برگزارکنندگان قرار گیرد. علاوه بر ارتباط با اعضای انجمن و شرکت در فضای نمایشگاه، سورگوم ID به نمایندگی والری بروشت، در چهار رویداد برجسته برنامه نیز شرکت کرد.

سورگوم ID انجمنی که هدف آن توسعه بخش‌های سورگوم اروپایی است

در سال 2017 به دنبال موفقیت اولین کنگره سورگوم اروپا (بخارست 2016) سورگوم ID تأسیس شد. والری بروشت نماینده سورگوم ID طی سخنانی اهداف و اقدامات انجمن و همچنین ویژگی‌ها و انتظارات بازارهای اروپایی را ارائه کرد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی ما حمایت و توسعه تولید سورگوم و ژنتیک در اروپا است. برای تحقق بخشیدن به این هدف نیز سورگوم ID قصد دارد صنعتی را که از مرحله بذر تا پرورش دهنده یا صنعت فرآوری موجود است را در سطح اروپا گردهم آورد و برای معرفی سورگوم از دیدگاههای مختلف فعالیت‌های تبلیغاتی متفاوتی ارائه نماید.
• ملموس ترین مزایای محصول
• بازارهای مصرف مواد غذایی و غیرغذایی
• ژنتیک اروپایی
• تولید بذر در اروپا
• تکنیک‌های کشاورزی که مهارت‌های تولید کشاورزان را تقویت می کند.

والری بروشت: سورگوم در اروپا دارای مزایای بسیاری است، مانند انواعی که به خوبی با آب و هوای اروپا و تهدیدات مربوط به تغییرات آب و هوایی سازگار هستند، شیوه‌های تولید با آموزش آسان، بازارهای چندبعدی و به ویژه فاکتور گلوتن فرصت‌های مهمی را برای مصرف انسان فراهم می‌کند.
“این مزایا افق‌های مهمی را به پرورش دهندگان بذر، کشاورزان، صنعت و مشتریان ارائه می دهد. مهمترین هدف، رسیدن به اندازه مورد نظر و افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به منظور ایجاد عرضه گسترده محصول است. از این طریق می‌توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که به تقاضای پویایی که بازارهای مختلف سورگوم شاهد آن هستند پاسخ دهیم.

در اروپا، کشت سورگوم در حال حاضر بین 500.000 تا 560.000 هکتار در سال از نظر تولید غلات و سیلو متفاوت است. برای دانلود کلیک کنید.

رزومه والری و عکس + مطالب در پایین می‌باشند