سورگوم مناسب برای علوفه: روش‌های خوب

 

از چَرا تا توزیع علوفه، سورگوم علوفه‌ای مزایای زیادی دارد. رمزگشایی و شیوه های صحیح با فردریک گودج، مدیر توسعه بازار سورگوم در اروپا درلیدیا.

گیاهان قدرتمندی که نیازی به کنترل علف‌های هرز ندارند و به ویژه در تابستان مقادیر زیادی علوفه به سرعت تولید می کنند: هر روزه اثبات ارزش سورگوم علوفه‌ای ادامه دارد.

تولید سورگوم شامل دو نوع علوفه است: نوع تک ‌شکلی که برای سیلو استفاده می شود و نوع چند‌شکلی که می‌تواند به شکل رول شده، سیلو شده یا به صورت علف سبز یا چَرا توزیع شود.

دو پیشنهاد ساده برای چند‌شکلی

مصرف گیاهان جوان (پلی‌مورف) در برخی موارد ممکن است به دلیل محتوای دورین ریسک به همراه داشته باشد: بنابر گفته‌های فردریک گودج “اگر دورین در طول رشد گیاه سورگوم رقیق شود، در مرحله جوانی در مقدار کم در بیومس متمرکز می‌شود. بنابراین مصرف گیاهان جوان در مقادیر زیاد ممکن است خطر مسمومیت برای دام داشته باشد.”  با رعایت دو قانون اصلی به راحتی می توان از این خطر جلوگیری کرد.

حداقل مقدار برای چَرا

نباید قبل از رسیدن ارتفاع گیاه سودان (نوع پایپر) به 40-50 سانتی‌متر و گیاه هیبرید (نوع ضربدری؛ سورگوم معمولی درسودان یا سودان در سودان) به 60-70 سانتی‌متر به حیوانات اجازا چرا داد. برای گیاهان بالغ هیچ خطر ثابت شده ‌ای وجود ندارد.

برداشت محصول برای مصرف علوفه و کاه 24 ساعت قبل از استفاده از هرگونه خطر جلوگیری می‌کند.

 

برای سورگوم تک شکلی چه باید کرد؟

به گفته  فردریک گودج: “در مورد سورگوم علوفه‌ای تک‌‌شکلی، با استفاده از سیلو برای تغذیه حیوانات در طول زمستان هیچ مورد خاصی مشاهده نشد. واقعا دورین یک اسید بسیار فرّار است و خیلی سریع پس از برداشت از بین می رود. از انجایی که ریسک سمی‌بودن در زمان برداشت صفر است بنابراین سیلو به اقدامات احتیاطی خاصی نیاز ندارد.”