سورگوم ستاره‌دار و پیشرفت ژنتیکی: محورها و روش‌های تحقیق.

 

سیر صعودی محصول‌دهی.

در 50 سال اخیر در سایه پیشرفت‌های ژنتیکی محصول‌دهی سورگوم دانه‌ای دو برابر شده و از 3 تن در هکتار به 6 تن در هکتار رسیده است. نمودار زیر این افزایش را نشان می‌دهد ( منبع انیستیتو گیاه شناسی آروالیس – Arvalis).

 

 

 

مقاومت در برابر سرما و رشد سریع در ابتدای کاشت.

تولید کنندگان بذر تحقیقات مهمی در خصوص شرایط رشد سریع در ابتدای کاشت و مقاومت در مقابل سرما انجام می‌دهند. مقاومت در برابر سرما جهت پیشروی تولید سورگوم به سمت شمال اروپا فاکتور تعیین کننده‌ای است. امروزه برای کاشت سورگوم دمای خاک باید 12 درجه‌ی سانتیگراد باشد. با گونه‌هایی که در آینده تولید خواهند شد این حداقل دما ممکن است باز هم کاهش پیدا کند که این امر به همراه پتانسیل محصول‌دهی بهتر و کیفیت بالاتر دانه‌ها کاشت زود‌هنگام و در حقیقت برداشت زودهنگام را ممکن خواهد ساخت.

 

خط آبی (در جنوب) محل تاریخی تولید سورگوم را نشان می دهد ونواحی واقع در شمال این خط مناطق جدید تولید سورگوم را نشان می دهد که در سایه‌ی پیشرفت ژنتیکی میسر شده است.( نقشه در فرمت ppt  را مشاهده کنید)

 

امتیازهای جدید برای سورگوم ستاره‌دار-

علاوه بر دو فاکتور اساسی شامل رشد سریع در ابتدای کاشت و مقاومت در برابر سرما، محققین حوزه‌های دیگری را برای پیشرفت بررسی می‌کنند. هدف این تحقیقات تأمین شرایط مورد انتظار بازار اروپا از سورگوم ستاره دار است. برای مثال :
– تولید گونه‌های جدید سورگوم از نظربافت و ساختار دانه‌ها جهت دستیابی بیشتر به مواردی که برای مصرف انسانی مورد استفاده باشد.
– مشخص کردن حوزه‌های مرتبط جدید (بدون ژن تغییریافته) جهت امکان ارزیابی در آینده‌ی نزدیک و بهره‌مند شدن از تنوع گونه‌های بزرگ سورگوم وحشی (تنوع زیادی وجود دارد). در سایه‌ی ویژگی‌های ژنتیکی امکان افزایش محتوای پروتئینی و قابلیت هضم شدن وجود دارد. همچنین در سایه‌ی این ویژگی‌های ژنتیکی امکان تداوم سیر صعودی سوددهی از طریق بهبود گل‌دهی و محصول‌دهی وجود دارد.
– تجمیع ویژگی‌های سورگوم سیلو: بهبود تولید انواع گونه‌های جدید دارای BmR که در کنار میزان پایین لیگنین مقاومت بالایی در مقابل خواب ساقه داشته و مشابه ذرت سیلو ارزش غذایی خوب و قابلیت هضم دارد.

تجدید تحقیق و نظرسنجی از آرای عمومی نیز نشانه‌ی دیگری است از توسعه‌ی سورگوم در اروپا.

ادامه دهیم ؟

تولیدکنندگان خوراک دام، سورگوم ستاره‌دار را انتخاب کنید

سورگوم را کی‌اف و مسکو شناخته و کشف کنید