سورگوم در تمامی زمینه‌ها خود را نشان می‌دهد


آزمایش گونه‌ها و 2 کنفرانس اینترنتی در ترکیه برگزار شده است.

در روزهای 24 تا 26 مارس دو کنفرانس اینترنتی از طرف Sorghum ID برگزار شده است که موفقیت بزرگی به دست آوردند: یکصد نفر به عنوان مخاطب گزارش‌ها و ارائه‌های فنی که توسط متخصصین و مدیران شرکت‌های تولید بذر ارائه شدند در این برنامه‌ها شرکت کردند. در جریان کنفرانس‌ها در مورد قطعه‌های زراعی آزمایشی که در تکیرداغ راه‌اندازی شده سخن به میان آمد. در این طرح در کل حداقل 6 پلتفرم گونه‌ای طراحی شده است. همچنین تصمیم گرفته شد تا در ماه سپتامبر بازدیدی از مجموعه به عمل آید. همچنین نمایشگاه آرگو اکسپو (Argo Expo) که قرار بود در ماه فوریه برگزار شود، به ماه ژوئن انتقال داده شد (23 تا 27 ژوئن).

نمایشگاه مجازی بی‌نظیر، یک کنفرانس اینترنتی و آزمایش‌های فنی در مجارستان به اجرا گذارده شده است.

 به جای نمایشگاه آگروماش اکسپو (AGROMASHEXPO) که پیش‌بینی می‌شد در ماه مارس برگزار شود، برای شرکت‌کنندگان سازمان‌ده فرمتی مجازی پیشنهاد گردید. بر اساس استانداردهای مجازی بین بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان فرآیند تبادل اطلاعات انجام شده و بیش از 130 بازدیدکننده غرفه‌ی Sorghum ID را بازدید کرده و بروشورهای خوراک دام و مصارف انسانی و مقالات فنی و تکنیکی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. در تاریخ 22 آوریل نیز کنفرانسی در مورد  صنعت سورگوم مجارستان برگزار شد. در این کنفرانس بسیاری از صاحبان مشاغل شرکت کرده و اطلاعاتی در خصوص شیوه‌های متنوع کاربرد سورگوم به ویژه در مورد خوراک دام به بحث گذاشته شد. در نهایت نیز مزرعه‌ای آزمایشی تحت کشت قرار گرفت. در این مزرعه‌ی آزمایشی، برای اینکه زمان برداشت محصول زودتر شود، شیوه‌های متنوعی برای کشت زودهنگام سورگوم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

کنفرانسی اینترنتی در اتریش برگزار شد.

در تاریخ 9 آوریل شرکت Sorghum ID به همراه شرکت Business France کنفرانسی دو ساعته در خصوص بازارهای سورگوم برگزار کرد. در این کنفرانس 80 فعال این عرصه، عمدتاَ از کشاورزان و متخصصین فرآوری، شرکت کردند.       

ادامه دهیم ؟

بازارهای سورگوم که آینده‌ی درخشانی در انتظار آن‌هاست در روزهای 12 و 13 اکتبر چشم انتظار حضور شما در تولوز است.

مجمع عمومی Sorghum ID در تاریخ 26 ماه مه