سورگوم به عنوان صنعتی که برای بازارهای آینده‌دار نشان شده است.

 

از اولین کنگره‌ای که در سال 2016 برگزار شد، پویایی حقیقی در رابطه با این محصول به وجود آمده است. در سال 2017، اتحادیه‌ی سورگوم اروپا،Sorghum ID ، متشکل از موسسات و شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف این صنعت فعالیت دارند، تأسیس شد. در سال 2018 دومین کنگره در ایتالیا برگزار شد و امسال فرانسه میزبان سومین کنگره بود. موفقیت کنگره‌ی سوم گواه علاقه روزافزون به سورگوم است.

رکورد تعداد شرکت کنندگان: 170 شرکت کننده از 4 قاره از جمله اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و آفریقا حضور داشتند.

40 سخنران: محققان، اقتصاددانان، صنعتگران بخش فرآوری، کشاورزان، تولیدکنندگان بذر، دانشمندان آب و هوا، متخصصین ژنتیک …

یک برنامه‌ی کامل: کلیه‌ی موضوعات کلیدی صنعت با گفتگوهای مستند و کارشناسی قوی طی 2 روز به صورت جلسه‌ی عمومی و ورکشاپ برگزار شد. اقتصاد جهانی و اروپایی سورگوم، مزایای سورگوم در برابر تغییرات آب و هوایی، اهداف صنعت سورگوم در آمریکا، پیشرفت مورد انتظار از نظر انتخاب انواع گونه‌ها، تکنیک‌های تولید و بازار، موضوعاتی بودند که پیشرفت‌های چشمگیر را نشان دادند.

به اشتراک گذاری تخصص و تجربه: در کنار ارائه‌ها و سخنرانی‌ها، جایگاه مهمی به ورکشاپ‌ها و بحث‌های پیرامون پوستر ارائه شد. علاوه بر این، چندین شرکت فرآوری برای ارائه‌ی تجربیات خود آمدند، برخی نیز امکان تجربه‌ی کوتاهی را ارائه کردند.

تمامی مطالب و سخنرانی‌ها به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

ادامه دهیم ؟

وبسایت اینترنتی که بیشترین مقاله و اطلاعات در خصوص سورگوم را در بر می‌گیرد.

2 روزی که به تحقیق سورگوم اختصاص یافته است