سورگوم برای هر چیزی مصرف دارد

 

 

در سورگوم هیچ دورریزی وجود ندارد، همه‌ی اجزا استفاده می‌شود.

سورگوم از جهات مختلف جالب توجه است: می‌تواند جای خود را در بازارهای مختلف پیدا کند: مصارف انسانی، خوراک دام، بیوانرژی‌ها، بیوموادها ولی در عین حال محدود به این بازارها هم نیست. دانه‌های حاصل از همان محصول سورگوم را می‌توان برای مصرف انسانی، کربوهیدرات‌های محلول عصاره‌ی ساقه را می‌توان برای تولید اتانول، بقایای ساقه (تفاله) و برگ‌ها را می توان برای خوراک دام یا تولید انرژی (تولید همزمان یا سوخت زیستی نسل دوم) استفاده کرد.

 

در سورگوم هیچ دورریزی وجود ندارد، همه‌ی اجزا استفاده می‌شود.

دانه:

از دانه‌ی سورگوم می‌توان برای تولید غذا برای انسان یا حیوانات و یا سوخت‌های زیستی نسل اول که با فرآوری نشاسته به دست می‌آید استفاده کرد.

برگ:

برگ‌ها می‌تواند توسط گاوها به صورت علوفه‌ی سیلویی مصرف شود یا برای تولید سوخت‌های همزمان و سوخت‌های زیستی نسل 2 استفاده شود.

ساقه:

کربوهیدراتهای محلول از عصاره‌ی ساقه به دست می‌آیند که با تخمیر مستقیم، سوخت زیستی نسل اول تولید می‌شود. باقیمانده ساقه (تفاله) می‌تواند توسط گاوها به عنوان علوفه مصرف می‌شود. همچنین انرژی‌های همزمان (تولید همزمان گرما و برق)، سوخت‌های زیستی نسل 2 را می توان تولید کرد یا آن‌ها را به کاغذ یا کود تبدیل کرد.

کل گیاه:

کود آلی را می‌توان با کل گیاه سورگوم تولید یا متانیزه کرد.

 

ادامه دهیم ؟

کنگره‌ی یوروسید (Euroseed) در پراگ و به صورت از راه دور برگزار خواهد شد

آیا سورگوم محصول آینده است برای تغذیه و شرایط آب و هوایی جدید؟