سطح زیر کشت بیشتر، محصول‌دهی بیشتر! سورگوم به رشد و توسعه‌ی خود ادامه می دهد.

 

در اواخر ماه اکتبر از آنجاییکه برداشت سورگوم در همه‌ی کشورهای اروپایی به پایان رسیده است، امکان برآورد وضعیت تولید اولیه وجود دارد. بر این اساس، تولید کشورهای اروپایی (28 کشور عضور اتحادیه‌ی اروپا به علاوه‌ی اوکراین و روسیه) نزدیک به 1.3 میلیون تن می‌باشد. این میزان تولید در مقایسه با تولید سال گذشته بالاتر بوده و مقدار قابل توجهی را نشان می‌دهد. ابن وضعیت، هم با افزایش سطح زیر کشت در کل این کشورها و هم با میزان محصول‌دهی بالا در اروپای مرکزی و شرقی در ارتباط بوده و قابل توضیح می‌باشد.

میزان میانگین برداشت در مجارستان، رومانی و بلغارستان در حدود 5 تن بر هکتار تخمین زده می‌شود. محصول‌دهی در روسیه و اوکراین بسیار متغیر بوده و تفاوتی از 7 تن بر هکتار تا 2 تن بر هکتار را نشان می‌دهد. به ویژه در مزارعی که از سورگوم ستاره‌دار (بذر ترکیبی که ژن محصول‌دهی بالایی دارد) استفاده کرده‌اند، کشاورزان به تولید 7 تن بر هکتار دست یافته‌اند. در اتریش با دستیابی به میزان 10 تن بر هکتار محصول‌دهی بالا و با ثباتی ثبت شده است.

وضعیت در اروپای غربی کاملا برعکس و متفاوت بوده و محصول‌دهی در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اندکی کاهش داشته است. مهم‌ترین دلیل این امر کمبود مستمر باران و گرمای بیش از حد در ماه‌های ژوئن، جولای و آگوست بوده است. در فرانسه، با کاهشی به میزان 0.3 تن بر هکتار، محصول‌دهی در حدود 5 تن بر هکتار تخمین زده می‌شود. در اسپانیا، به ازاء هر هکتار کاهش 1 تنی تجربه شده و محصول‌دهی در حدود 4.8 تن بر هکتار پیش‌بینی می‌شود. در ایتالیا، پیش‌بینی محصول‌دهی در مقایسه با 2018 کاهش 1.5 تن بر هکتار را نشان داده و تولید 6.5 تن بر هکتار تخمین زده می‌شود. علیرغم شرایط سخت آب و هوایی سورگوم همچنان محصول‌دهی بالایی را نشان داده و در چهارچوب شرایط پیش آمده به علت گرمایش زمین، مقاومت بالایی دارد.

 

 

ادامه دهیم ؟

در اوایل سال 2020 سورگوم با جایگاهی برتر در بسیاری از نمایشگاه‌ها عرضه خواهد شد.

سورگوم ، محصولی که منجر به صرفه جویی نهاده ها و مواد اولیه می شود.