تاریخ‌های 2023

 

در سال 2023 سورگوم آی.دی در راستای تشویق به پرورش

و مصرف سورگوم در نمایشگاه‌های زیادی شرکت خواهد کرد.

تاریخ‌ها و نمایشگاه‌ها

 

 

بازدید از منطقه کار بلغارستان
در تاریخ 27-25 جولای، دوبریچ، بلغارستان
 

 

 

 

 

 

Farm Connect (نمایشگاه تجاری کشاورزی)

از 31 آگوست تا 3 سپتامبر، اسلوبوزیا، رومانی
Farm Conect Romania

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از منطقه کار ترکیه

در تاریخ 9-6 سپتامبر، تکیرداغ، ترکیه
(برنامه‌ریزی و ارگانیزاسیون از سوی DLG)

 

 

 

 

 

بازدید از فعالیت فرانسه

صنایع بذر ذرت و سورگوم
در تاریخ 28-26 سپتامبر