جلسات تخصصی شرکت Sorghum ID

بازار بورس آگری‌ورک (Agri’vrac) تنها رخداد بزرگ متعلق به صاحبان مشاغل مرتبط با حبوبات، کود و خوراک دام است.

سومین اجلاس این بازار که در سپتامبر برگزار خواهد شد برای فعالین مزارع کشت و برداشت سورگوم در جنوب غرب فرانسه و اسپانیا رخداد مهمی است.

  • فرانسه برای تجارت بین‌المللی محصولات غذایی و کشاورزی و نیز امور فروش حبوبات، دانه‌های روغنی، گیاهان پروتئین‌دار، کود و دیگر محصولات کشاورزی مرکز مهمی در جهان است.
  • از سوی دیگر اسپانیا، هم حوزه‌ی تولید وسیعی برای محصولات کشاورزی و دامپروری بوده و همچنین واردکننده‌ی مهم محصولاتی همچون کود و پروتئین دامی است (موازنه‌ی تولید / مصرف در این حوزه‌ها طی سال‌های اخیر به میزان زیادی به هم خورده است).

سورگوم، که باد موافق را  در اختیار گرفته و تولید آن رشد روزافزونی را در اروپا داشته، در حال تبدیل شدن به محصولی است که در حوزه‌های مختلف تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل Sorghum IDدر آینده یکی از شرکت‌کنندگان و همکاران مهم آگری‌ورک (Agri’vrac) خواهد بود.

 


در تاریخ 21 نوامبر در شهر بولونیای ایتالیا متخصصین سورگوم نسبت به ارائه‌ و معرفی آخرین پیشرفت‌ها در حوزه‌ی ژنتیک و بازارهای متفاوت سورگوم اقدام خواهند کرد.

برنامه‌ی تغییر.

  • اهداف پروژه‌ی اروپایSorghum ID.
  • نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در خصوص بهبود ژنتیکی سورگوم و اهداف آینده‌ی تحقیقات.
  • در تغذیه‌ی گاوهای شیری آیا باید سورگوم را به عنوان ماده‌ی جدید به جیره‌ی غذایی افزود یا اینکه می‌توان آن‌ را به عنوان جایگزین ذرت استفاده کرد؟
  • تولید بیومتان از طریق هضم بی‌هوازی سورگوم.
  • اقتصاد و استمرار، تمامی فواید سورگوم.
  • تولید سورگوم برای مصارف انسانی، فرصتی که نباید آن را دست کم گرفت. تولید سورگوم سفید در منطقه‌ی سامپانیا (Campania) که “کیفیت تغذیه‌ای” دارد. این جلسه را یکی از کشاورزانی که نسبت به تولید سورگوم برای مصرف انسانی اقدام کرده، برگزار کرده و ارائه خواهد داد.

سورگوم ویژه‌ی تولید ماکارونی، تغذیه‌ی کاربردی.

جهت ثبت نام بر روی لینک کلیک کنید.

ادامه دهیم ؟

آیا می‌دانید؟ می‌توان سورگوم را به عنوان پوشش استفاده کرد

به سورگوم ستاره‌دار اعتماد کنید