جایگاه سورگوم در تناوب. مزایای زیادی ارائه می‌دهد.

 

متنوع ساختن محصولات، کنترل علف‌های هرز پاییزه، انعطاف پذیری در برنامه کاشت بهاره، حاصلخیزی خاک، مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی و نظایر آن؛ مروری کلی بر فواید مختلف مورد انتظار از تناوب کشت سورگوم با آئوده کارئرا مهندس منطقه ای ARVALIS.

 

چرخش سورگوم و مقابله با علف فسکیو و دم روباهی

ترکیب یک محصول بهاره مانند سورگوم در تناوب‌هایی که عمدتاً برای محصولات زمستانی هدف قرار می‌گیرند، به شکستن چرخه علف های هرز پاییزی کمک می‌کند. این روش یک راه موثر برای محدود کردن گسترش علف‌های هرز مانند فسکیو و دم روباهی است که مقابله با آنها واقعا دشوار است.

در برخی موارد (مثلاً در دامنه‌هایی که آبیاری ضعیفی انجام می‌گیرد)، این تنوع ایده‌آل است زیرا شامل تناوب‌های بسیار کوتاه گندم-جو-کلزا یا گندم-جو-آفتابگردان است که در آن فضا برای ذرت بسیار محدود است. در این چارچوب، سورگوم را باید به عنوان یک فرصت واقعی دید.

 

تناوب سورگوم و بازارهای جدید

در هر کسب و کاری، تنوع بخشیدن به تولید به منظور افزایش تنوع بازار و منابع درآمد و نیز توزیع ریسک مهم است. در این چارچوب، تنوع بازارهای ارائه شده توسط سورگوم یک مزیت مهم است: تولید سورگوم دانه‌ای در مزارع غلات، تولید سورگوم خوراکی در دامداری‌ها، تولید سورگوم زیست توده برای تغذیه متانایزرها و نظایر آن.

 

 

تناوب و سادگی با سورگوم

کشاورزانی که می خواهند سورگوم را در چرخه کشن خود بگنجانند نیازی به سرمایه گذاری خاصی ندارند. آنها در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز از کاشت تا برداشت را دارند، زیرا از همان تجهیزاتی که برای تولید ساقه یا ذرت استفاده می کنند استفاده خواهند کرد. برای کاشت از دستگاه ریزدانه‌کار استفاده می‌شود، اما کار با دستگاه دانه‌کار گندم نیز امکان پذیر است. هنگام برداشت، کافی است کمباین را به میله برش دانه مجهز کنید که اصولاً در مزرعه در دسترس است.

 

 

تناوب سورگوم و انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی

کاشت سورگوم نسبت به سایر محصولات بهاره کاملاً دیر انجام می شود (کاشت در اواخر آپریل و اوایل می شروع می‌شود). این ممکن است در هوای بارانی بهار و شرایط کاشت دشوار به عنوان یک مزیت شناخته شود، زیرا سایر محصولات در صورت کاشت دیررس انعطاف پذیری و ظرفیت سازگاری کمتری از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر گنجاندن سورگوم در تناوب، امکان گسترش کاشت بهاره را فراهم می کند.
هنوز هم باید اطمینان حاصل کرد که خاک دارای ذخایر آب کافی است و خاک های بسیار کم عمق را آبیاری کرد. اما در این نکته باز هم سورگوم جلب توجه می‌کند زیرا نیازهای احتمالی آن برای آبیاری قبل از وقوع کمبود آب (ماه آگوست و تقریبا اواسط جولای) است. علاوه بر این، سورگوم در مرحله پر شدن دانه به آب محدودی نیاز دارد.

 

تناوب سورگوم و حاصلخیزی خاک

مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم سورگوم در حد متوسط است. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از عناصر معدنی استخراج شده در هنگام برداشت به خاک باز می گردد. 40 درصد از نیتروژن فعال شده توسط محصول به شکل ارگانیک به خاک باز می‌گردد، بخش اعظم پتاسیم نیز با فضولات برداشت باز می‌گردد. برعکس فسفر به طور کلی همراه با دانه است.