تفاوت قیمت فیمابین سورگوم و ذرت در ایالات متحد آمریکا 1.5 برابر شده است!

 

    افزایش قیمت سورگوم را می‌توان بر اساس دو عامل و وقوع همزمان این عوامل توضیح داد:

  •  میزان تقاضای چین که ایالات متحد آمریکا به صورت منظم به این کشور صادرات دارد از ماه آوریل افزایش داشته است. تولید 8.7 میلیون تنی سال 2019 در مقایسه با تولید 9.3 میلیون تنی سال 2018 کاهش تولید در آمریکا را نشان می دهد، اما با این وجود برای سال 2020 تولید 10.7 میلیون تنی پیش بینی می‌شود.
  •  همزمان با پیش‌بینی‌ها در خصوص شکسته شدن رکورد تولید سورگوم (در کشورهای تولیدکننده‌ی عمده مانند ایالات متحد آمریکا و اوکراین سطح زیر کشت این محصول به میزان قابل توجهی افزایش یافته است)، در اثر کاهش چشمگیر تولید اتانول قیمت ذرت در حال کم شدن است. مصرف اتانول که در حالت کلی تولید آن 40 درصد از بازار ذرت آمریکا را شامل می‌شود به دلیل شیوع ویروس کرونای جدید به شدت نزولی شده است. در این وضعیت از آنجاییکه میزان ذخیره‌ی اتانول به بیشترین حد خود رسیده است، بهای ذرت با کاهش چشمگیری مواجه شده و سقوط شدیدی را تجربه می‌کند.

منبع: IGC, 28/05/2020

برای اطلاعات بیشتر: در حالت کلی کشاورزان ایالات متحد آمریکا تنها در زمانی اقدام به کشت سورگوم می‌کنند که قیمت آن حداقل 1.1 برابر قیمت ذرت باشد.

ادامه دهیم ؟

خبرهای جدید در رابطه با www.sorghum-id.com

پشت صحنه‌ی داستان موفقیت سورگوم مجار