آیا می‌دانید؟ می‌توان سورگوم را به عنوان پوشش استفاده کرد

 

هدف از کشت سورگوم به عنوان پوشش بهاره پوشاندن سریع خاک، تولید توده‌های زیستی کافی برای تغذیه‌ی مناسب خاک و نیز جلوگیری از نفوذ نیترات به آب‌های زیرزمینی است. برای موفق شدن در استفاده از سورگوم به عنوان پوشش گیاهی خاک می‌توان از تکنیک‌های متفاوتی بهره گرفت:

  • کاشت بلافاصله‌ی آن بعد از برداشت محصول جهت استفاده و بهره بردن از رطوبت خاک،
  • کاشت سورگوم با استفاده از دستگاه کاشت حبوبات، بعد از شخم باقیمانده‌ی محصول قبلی در زمین،
  • کاشت آن به شیوه‌ی پاشیدن، قبل از برداشت محصول اصلی؛ اما میزان موفقیت کشت سورگوم از این طریق بسیار نامشخص می‌باشد و در واقع مقدار کاشت بایستی افزایش داده شود. در دو شیوه‌ی اول که در بالا ذکر شد مقدار توصیه شده‌ی کشت سورگوم در هر هکتار 10 تا 12 کیلوگرم بذر است.

رشد صحیح و مناسب این پوشش گیاهی به مواردی همچون کیفیت کاشت، میزان رطوبت خاک و بارش باران بستگی دارد. سورگوم برای رشد به مقدار آب کم نیاز دارد اما این رشد به بارش باران وابسته است. اگر بی‌بارانی رخ دهد، سرعت رشد کم شده و حتی متوقف می‌شود تا دوباره با اولین باران از سر گرفته شود.

استفاده از سورگوم چند قسمتی به عنوان پوشش گیاهی موجب می‌شود تا در خاک مقدار مناسب و مهمی از توده‌ی زیستی شکل گیرد. در این حالت، این گیاه به زنده ماندن خاک کمک کرده و میزان ماده‌ی ارگانیک موجود را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بسته به میزان رشد محصول، پوشش گیاهی سورگوم در نهایت 3 تا 5 تن ماده‌ی خشک به ازاء هر هکتار تولید خواهد کرد. رشد گیاه در دمای زیر 10 درجه‌ مختل می‌شود که این امر اتلاف آن را ممکن و آسان می‌کند.

ادامه دهیم ؟

فواید سورگوم از منظر کشت تناوبی

سورگوم، فصل مشترکی برای مقابله با گرمایش جهانی