آیا امکان استفاده ازسورگوم به عنوان منبع انرژی و الکتریسیته وجود دارد ؟ بله امکان دارد.

 


گونه‌ی مناسب را انتخاب کنید

گونه ای از سورگوم Biomass (زیست‌توده) را انتخاب کنید که ارتفاع آن به 5 متر رسیده و تولید حجم بیشتری از Biomass (زیست توده) را در پی داشته باشد: مقدار 80 تن در هکتار سورگوم تازه در زمان برداشت. این گونه از سورگوم Biomass ضمن مقاوم بودن در برابر خم‌شوندگی و افتادگی ساقه، ویژگی تبدیل شدن به هیزم را داشته و به همین دلیل برای مقاصدی همچون سیلو کردن به عنوان خوراک دام مناسب نمی‌باشد.
برداشت محصول را با خرد کردن آغاز کنید.

خرد کردن، مرحله‌ی اول برداشت محصول بوده و تمامی قسمت های گیاه را در بر می‌گیرد. برای این کار دو شیوه وجود دارد: خردکن چکش‌دار و دستگاه خردکن مورد استفاده در برداشت ذرت

دستگاه خردکن مورد استفاده در برداشت ذرت – خردکن چکش دار

نتیجه‌ی عملکرد دستگاه خردکن مورد استفاده در برداشت ذرت (عکس سمت چپ) از نتیجه‌ی عملکرد خردکن چکش دار( عکس سمت راست) درشت‌تر و زمخت‌تر است اما در نهایت این وضعیت تأثیری بر مرحله‌ی پرس‌کاری نخواهد داشت.

 

خشک کرده و پهن کنید

پس از مرحله‌ی خرد کردن، سورگوم را به مدت پنج تا هفت روز بر روی زمین خاکی رها کنید تا کاملاً خشک شود. سپس آن را پهن کنید.
 

 

کارهای مرتبط با پرس‌کاری انجام شده و محصول تحویل داده می شود.


آخرین مرحله‌ی برداشت محصول، مرحله‌ی پرس‌کاری آن است.

بسته‌های پرس‌شده‌ی سورگوم پس از این مرحله به کارخانه‌هایی که برق تولید می‌کنند حمل می‌شود.

 

این کارخانه سالانه با تبدیل چهل هزار تن Biomass (زیست توده) به الکتریسیته، برق مصرفی نزدیک به 60 هزار خانه در سال را تأمین می‌کند.

ادامه دهیم ؟

سورگوم بولونیا تمامی بازارها را هدف گرفته است.

سطح زیر کشت بیشتر، محصول‌دهی بیشتر! سورگوم به رشد و توسعه‌ی خود ادامه می دهد.