آیا از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کشت سورگوم دانه‌ای (ردپای کربن) مطلع هستید؟

 

برای پاسخ به این سوال، یک برنامه مطالعاتی ویژه در مورد سورگوم دانه‌ای و سورگوم خوراکی از سال 2021 در آرژانتین در حال انجام است. این مطالعه دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: ارائه ارزش افزوده به دانه‌ها از نظر ردپای کربن (میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای) و حمایت از بخش‌های کشاورزی در مسیر پایداری.

«سورگوم می تواند نقش کلیدی در بخش کشاورزی کم کربن داشته باشد. »

توماس ساندبلاد، مسئول پروژه Advanta Sorghum Carbon در آرژانتین، اینگونه فکر می‌کند.
او در سخنرانی خود در دومین کنفرانس جهانی سورگوم درباره دلیل این تفکر خود چنین می‌گوید.

پس از یک تحقیق 2 ساله، اولین نتایج به دست آمد.

مطالعات ردپای کربن در تولید بذر که از سوی Advanta به پیش برده می‌شود، در سال 2021 آغاز شد. توماس در این باره می‌گوید: “ما می‌خواستیم در مقیاس کشوری درباره ردپای کربن در تولید سورگوم صاحب اطلاعات شویم. تحقیقات ما نشان داده است که در آرژانتین ردپای کربن در تولید بذر به ازای هر کیلوگرم دانه 0,77kg CO2eq  است. این میزان نیز نصف میانگین جهانی 1,79 kg CO2 eq/kg است (منبع Agri-footprint 4.0). با این حال ما می‌خواهیم بهتر عمل کنیم و برای رسیدن به این منظور روی دو محور اصلی کار خود را آغاز کرده‌ایم.

بذر ما در خدمت کربن صفر …

مطالعات ردپای کربن در تولید بذر که از سوی Advanta به پیش برده می‌شود، در سال 2021 آغاز شد. توماس در این باره می‌گوید: “ما می‌خواستیم در مقیاس کشوری درباره ردپای کربن در تولید سورگوم صاحب اطلاعات شویم. تحقیقات ما نشان داده است که در آرژانتین ردپای کربن در تولید بذر به ازای هر کیلوگرم دانه 0,77kg CO2eq  است. این میزان نیز نصف میانگین جهانی 1,79 kg CO2 eq/kg است (منبع Agri-footprint 4.0). با این حال ما می‌خواهیم بهتر عمل کنیم و برای رسیدن به این منظور روی دو محور اصلی کار خود را آغاز کرده‌ایم.

… و به سمت محصولات کشاورزی کم کربن.

«ما همچنین می‌خواهیم تأثیر مثبتی بر پایداری محصول داشته باشیم. برای این منظور به تحقیقات ژنتیکی روی آوردیم. ما می‌خواهیم به کشاورزان بذرهای هیبریدهای بهبودیافته‌ای ارائه دهیم که ردپای کربن در فرآیند برداشت را کاهش می‌دهد.

در طول دو سال گذشته، ما داده‌های مربوط به  غلات برداشت شده از هزاران هکتار را در شرایط بارندگی و با تکنیک‌های مختلف تولید (با یا بدون پوشش گیاهی، با انواع مختلف نهاده‌های بیولوژیکی و ترکیب روش‌های مختلف…) تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. نتایج دلگرم‌کننده است. بر اساس نتایج برست آمده از این تحقیقات، سورگوم در سال‌های بحرانی نتایج خوبی می‌دهد و از نظر نسبت و تناسب بین عملکرد دانه خوب با ردپای کربن کم، جایگزین بسیار خوبی است.

ما همچنین ردپای کربن در سیلاژ سورگوم دام را محاسبه کردیم. در مقایسه با سیلاژ ذرت، نتایج در اینجا نیز از نظر ردپای کربن به ازای هر کیلوگرم ماده خشک، پروتئین محلول یا انرژی قابل سوخت و ساز مثبت است. بنابراین، ما بر این باور هستیم که سورگوم می‌تواند نقش کلیدی در توسعه بخش‌های کشاورزی کم کربن داشته باشد که می‌تواند منبع ارزش افزوده در بخش‌هایی مانند تولید گوشت، لبنیات یا سوخت زیستی (بیواتانول و بیوگاز) به شمار رود.»