Sorghum ID, мобилизиран партньор

 

Веднага след като CIRAD (Центърът за международно сътрудничество в селскостопанските изследвания за развитие) обяви, че Втората световна конференция за соргото ще се проведе във Франция, Sorghum ID реши да участва рамо до рамо с организаторите. В допълнение към отношенията с членовете на асоциацията и участието в изложбеното пространство, Sorghum ID, представена от Валери Броше, взе участие по четири основни точки от програмата.

Sorghum ID е асоциация, която активно

Sorghum ID е асоциация, създадена през 2017 г., след успеха на Първия европейски конгрес по въпросите на соргото (Букурещ, 2016 г.). В рамките на изказванията си Валери Броше, представителката на Sorghum ID, сподели целите и бъдещите действия на асоциацията, както и спецификата на европейските пазари и перспективите за бъдещето.

„Нашата основна цел е да насърчаваме и развиваме производството на соргото и генетиката в Европа“, споделя тя. За да изпълни тази мисия, Sorghum ID прави постъпки, за да се опита да обедини няколко сектора – първо на европейско ниво – от семената до селекционерите, преработвателната промишленост, както и действията, популяризиращи соргото от всяка една гледна точка – производство на суровина, храна за хора и добитък, както и пазари за източници на био енергия.

  • Най-осезаемите ползи от културата
  • Търговски обекти за хранителни и нехранителни цели
  • Европейска генетика
  • Европейско семепроизводство
  • Агрономически техники за укрепване на производствените умения на фермерите.

„В Европа соргото има много предимства като сортове, добре адаптирани към европейския климат и заплахите, свързани с изменението на климата, лесни за овладяване практики на отглеждане, гъвкавост на търговските пазари, по-специално значителни перспективи за храна за хора поради липсата на глутен и диетични характеристики на соргото“, напомня Валери Броше. „Тези различни силни страни предлагат многобройни перспективи за селекционери, фермери, индустрия и клиенти. Основните предизвикателства са да се достигне критичен размер и да се развият инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, за да се генерира широко предлагане на продукти. Така ще можем да отговорим на динамичното търсене, регистрирано на пазарите за сорго.“

В момента в Европа отглеждането на сорго варира между 500 000 и 560 000 хектара годишно, с производство на зърно и силаж

Изтеглете презентациятrelazione.

Искате ли да продължите?

Private: Sorghum ID е и във Фейсбук

Станете член на Sorghum ID!