Poster presentation for the 2nd European Congress of Sorghum : submit your application.

 

Вторият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе на 7 и 8 ноември 2018 г. в Милано (Хотел Шератон / Международно летище Малпенса). Подробната програма и процедурите за регистрация ще бъдат разпространени в началото на месец май.

 

Конгресът ще се състои от 3 работни групи:

.  Селектиране и генетика

. Агрономство и икономически науки

. Преработване и пазари

както и пленарни заседания, едно от които е свързано с климатичните промени.

 

В центъра на обсъжданията в рамките на тези работни групи и на пленарните заседания ще бъдат иновациите, генетичния прогрес, модернизацията, както и намиране на отговори на въпросите и предизвикателствата пред земеделието през 21-ви век.

 

С тази цел всяка работна група ще представи „основни“ устни изложения и „кратки“ изказвания (90 секунди), представящи най-новите данни и резултати, получени при изследвания на соргото, както и обобщение на пленарното заседание и визуална презентация на постери в обособено пространство по време на 2-та конгресни дни. Ето защо Ви изпращаме това писмо по имейл, за да можете до 30-ти април да ни изпратите резюме на Вашия проект, както и да изразите предпочитанията си относно начина на представяне:

 

. дълго устно изложение;

. или постер (всеки постер може да бъде предмет на кратко изказване.).

 

В началото на май ще бъде създадена комисия по регистрация, разглеждане и подбор на молбите, за да можем да изразим евентуалните си забележки и да уточним сроковете за изпълнение.

 

Вашето желание трябва да бъде представено на английски език, в резюме и да съдържа следната информация:

 

. Тема (например селектиране, агрономство, защита, преработка, пазари, комерсиализиране и др.):

. Заглавие:

. Резюме: макс. 300 думи

. Автор (Фамилно име, собствено име, образование и дипломи, националност):

. Институция:

. Държава:

 

Отговорите Ви трябва да бъдат изпратени по имейл на следния електронен адрес: charles-antoine.courtois@fnpsms.fr