59,8 милиона тона. Световното производство на сорго е намаляло, а търсенето расте.

 

59,8 милиона тона:

оценка на световната реколта от сеитбата на сорго през 2018 г.
Въпреки по-големите площи, особено в основните държави – износителки (Аржентина, Австралия, САЩ), световното производство е намаляло. Констатация, която се обяснява най-вече с намаляването на австралийското производство (- 400 000 тона). Към момента на написване на тази статия протича жътвата в САЩ, като тенденцията на добивите е добра, по-конкретно в Тексас.

60,4 милиона тона:

предвиждания за световната консумация, т.е. увеличение с +4%.
Това увеличение се обяснява от една страна с нарастването на консумацията на сорго от човека (+3%, т.е. 29,5 милиона тона), повишение, което се наблюдава основно в Африка, и от друга страна – със скок на използването за промишлени цели (+29%), най-вече благодарение на производството на етанол в САЩ (6,6 милиона тона). Предвижданията за потреблението на фуражи са за слабо намаляване (22,6 милиона тона).

4,6 милиона тона:

оценка на намаляването на запасите, т.е. – 12% в сравнение с предишната година
Предвижда се сериозно намаляване на запасите в Австралия и Китай.

Източници: IGC Sept.2018″ (International Grains Council)

Искате ли да продължите?

Соргото е добра предшестваща култура, най-вече ако …

Те отглеждат сорго и ни разказват защо