+58%. Такова е увеличението на площите за производство сорго за семена в Европа през тази година.

 

В Европа площите, засети със сорго за зърно и фураж, се увеличават. Тъй като сортът е определящ фактор за успех, все повече фермери избират соргото със звезди: хибридите, предлагани от европейските компании за семена.

За да задоволят нуждите на пазара, площите, предназначени за производството на семена в рамките на ЕС 28, също се увеличават: + 58% през 2020/21 г. (1705 ха) в сравнение с 2019/2020 г. (1080 ха) , докато през 2016/17 г. бяха едва 445 ха!

Зони за производство на сорго в ЕС

Основните страни – производители на сорго в Европа

За сеитбата през 2020 г. обемът на наличните семена европейско хибридно сорго, е около 454 000 дози (с 9% по-малко в сравнение с предходната година). В същото време търсенето ще бъде 325 000 дози на пазара на ЕС, а износът за трети страни ще се увеличи с 51% (65 000 дози са изпратени за сеитба 2020 г.). Благодарение на своето ноу-хау и динамичността си европейските производители на семена ще могат да отговорят на търсенето.

Ниските запаси, свързани със структурната динамика на търсенето, накараха компаниите за семена значително да увеличат площите за производство на семена. С повече от 58% (1705 ха според скорошно проучване) те следва да могат да попълнят запасите и да посрещнат нарастващото търсене през следващата година. Всъщност Франция (+ 70% с 895 ха) и Унгария (+ 53% с 585 ха) са двете основни страни – производители.

Искате ли да продължите?

Произвежданите в Европа сортове сорго са без танини.

Супер Toomai – супер устойчиво, супер добро