2021 г.-2023 г. Европа дава тласък на отглеждането на сорго и царевица

 

Под ръководството на FNPSMS (Франция) и PZPK (Полша) промоционалните кампании ще изтъкнат предимствата на отглеждането на царевица и сорго, както и взаимното им агрономично допълване. Тези кампании също така имат за цел да подчертаят качествата на европейските хибриди на царевицата и соргото.

Кампаниите ще се проведат по различен начин в отделните държави:

  • В Испания, Франция и Италия на преден план ще бъдат отглеждането и хибридите на соргото и на царевицата
  • В Германия и Полша ще се разглеждат отглеждането и хибридите на царевицата
  • В Румъния и България ще се обърне специално внимание на отглеждането и хибридите на соргото

Искате ли да продължите?

Макар да е нестабилно, производството на сорго в Русия е мотивиращо за някои фермери.

5,62 тона/хектар в Европа през 2020 г.