11 % протеин!!!

 

Съдържанието на протеин в соргото варира между 10 и 12% в зависимост от почвено-климатичните условия. Тези данни са много интересни и го поставят на същото ниво или малко по-високо от другите зърнени култури, които обикновено се използват в храни за животни, като пшеница, ечемик или царевица.


Соргото за зърно може да се отглежда в повечето европейски страни. Следователно то е източник на местни протеини, представляващи интерес за производителите на храни, и отговаря на обществените очаквания за местното производство и опазването на околната среда.

 

Смилането: етап, който не трябва да се пренебрегва.

Зърното на соргото трябва да се обработи правилно, за да се освободи пълният му потенциал. Тъй като е по-малко и по-твърдо от зърното на царевицата, за да се подобри смилаемостта му, то трябва да бъде раздробено на фини частици.


Следователно смилането е важен етап.

От начина на смилане зависи смилаемостта на соргото в хранителните продукти, както и по-добрата наличност на скорбяла, т.е. на енергия. Колкото по-фини са зърната, толкова по-добре се използват от животните. Прекомерното смилане обаче може да предизвика обратен ефект, а именно да направи по-малко достъпни хранителните вещества. Два милиметра е добър компромис. Това повишава нивото на смилаемост на основните аминокиселини в сравнение със смилането до 4 мм. Оборудването за смилане (решетка), както и скоростта на смилане трябва да бъдат адаптирани така, че да се достигне размер от 2 мм. Резултатът от смилането трябва да е с хомогенна консистенция, която лесно се включва в хранителната смес.

Тъй като различните животни са с различна чувствителност, качеството на смилането се отразява различно в зависимост от вида на животните и стадия им на развитие.

  • При свинете не трябва да се използват несмлени зърна, защото те не могат да ги храносмелят.
  • При птиците, които са зърноядни, важи обратното. При бързонарастващите птици обаче смилането на зърната е полезно, тъй като позволява по-бързо усвояване на хранителните вещества и повишава тяхната ефективност.

Искате ли да продължите?

Станете член на Sorghum ID!

Благодарение на соргото могат да се постигнат значителни резултати.