Фуражно сорго
от културата към
пълноценно използване.

(Eкстракт)
Различни видове фуражно сорго
Съществува огромно генетично разнообразие сред сортовете фуражно сорго. Някои сортове се събират наведнъж: това са сортовете, наречени „с еднократно прибиране”, които се нуждаят от 100 до 140 дни за развитие. Други сортове се събират няколко пъти, основно чрез косене или паша, като първото прибиране се извършва около 45 до 60 дни след сеитбата: това са сортовете с многократно прибиране. Площите с фуражно сорго възлизат на 400 000 да в ЕС и 1 100 000 да в Украйна-Русия.

Изтеглете целия документ