Филиал с бъдеще и обещаващо пазарно развитие.

 

След провеждането на 1вия Европейски конгрес по въпросите на соргото през 2016 г. около отглеждането на сорго се създаде истинска динамика. През 2017 г. бе създадена Sorghum ID – европейската асоциация по въпросите на соргото, съставена от организации и компании, представляващи различните звена от сектора. През 2018 г. се проведе 2ия конгрес в Италия. А през настоящата година Франция посрещна третото му издание. Успехът на третия конгрес е доказателство за интереса към соргото.

  • Рекордна аудитория: 170 участници от 4 континента – от Европа, естествено, но също така от Северна Америка, Южна Америка и Африка
  • 40 оратори:изследователи, икономисти, преработватели, агрономи, компании за семена, климатолози, генетици и др.
  • Цялостна програма:
  • за 2 дни под формата на пленарни сесии и работни срещи беше възможно да се разгледат всички ключови теми на сектора посредством подробно документирани и експертни изказвания. Световната и Европейската икономика на соргото и предимствата му по отношение на климатичните промени и перспективите за развитието на сектора на соргото в САЩ. Очакван напредък по отношение на сортовата селекция, производствени техники и пазари.
  • Експертиза и споделяне на опит: освен на презентациите, важно място беше отделено и на работните срещи и дискусиите около плакатите, а освен това няколко преработватели представиха своя опит, като осигуриха и дегустации.

Съвсем скоро презентациите ще бъдат достъпни на нашия сайт.

Искате ли да продължите?

4 дни на терен и множество репортажи

Най-комуникативният и най-добре документиран сайт за сорго.