УСПЕШНА
РЕКОЛТА

Жътвата на сорго не изисква специално оборудване по-различно от комбайн, оборудван за жътва на зърнени култури, от които се получава слама.

СОРГО ЗА ЗЪРНО

Когато зърното узрее, растението все още е зелено. Т.е. не трябва да се чака изсъхване на зелената част, за да се пристъпи към жътва.

Соргото достига физиологична зрялост, когато съдържанието на вода в зърното е около 35 %. Възможно е да се жъне от 30 % водно съдържание, но по принцип изсушаването на зърното е бързо и жътвата се извършва при водно съдържание между 18 и 25 %.

Важно

 • При около 20 % водно съдържание разклоненията на метлиците започват да изсъхват и се отпускат (метлиците се отварят).
 • След като са достигнали 18 или 20 % водно съдържание, то може да се увеличи отново в зърното при неблагоприятни климатични условия (дъжд, мъгла и др.).
 • Когато зърното узрее, растението все още е зелено. Т.е. не трябва да се чака изсъхване на зелената част, за да се пристъпи към жътва. При все това силно засушаване през есента и/или ранно замръзване може да доведе до бързо изсъхване на растението и понякога до полягане, ако не се пристъпи бързо към жътва.

Препоръки:

• Към жътва трябва да се пристъпи още през септември, ако водното съдържание е под 20 %
• Датата на жътвата не трябва да се забавя след септември с надежда за по-ниско водно съдържание, тъй като рисковете за повторно повишаване на водното съдържание се увеличават и освен това качеството на зърното може да бъде влошено от високо съдържание на влага в атмосферата (мъгла). Забавянето на датата на жътвата увеличава и риска от полягане.
• Трябва да се избягва събирането на голям брой стъбла и листа (това води до забавяне на скоростта на жътвата и повишаване на водното съдържание в зърното).

Жътвата на сорго не изисква специално оборудване по-различно от комбайн, оборудван за жътва на зърнени култури, от които се получава слама.

ФУРАЖ

По принцип трябва да се пристъпи към жътва при първите знаци за изсъхване на листата в долната част на растението.

Целта е да се събере фураж с между 27 и 30 % сухо вещество, за да се получи качествен силаж, силоз без течове, добро съхранение и максимална смилаемост на силажа. По принцип силажът от сорго не трябва да се смила нито твърде ситно, нито твърде едро за стабилност в силоза при отваряне.

Какво трябва да се знае за сортовете, съдържащи и зърна

 • Когато в центъра на метлицата зърната са в млечно-пихтиест стадий ( често в този стадий метлицата променя цвета си), като това отговаря на 50 % от сухото вещество за зърното или около 30 % от сухото вещество за цялото растение.
 • При соргото зрелостта на зърната може да бъде много различна между горната и долната част и може да са налични зърна, които са минали млечно-пихтиестия стадий. Тези зърна се смилат добре от дребните преживни животни, но не толкова добре от говедата. Тъй като зърната остават цели, трудно се разграждат при преживянето и се озовават в изпражненията. Смилаемостта на целите зърна се намалява след достигане на определен праг на сухото вещество и допринася за общата смилаемост на силажа.
 • Ако сухото вещество на соргото надхвърля 32 %, е възможно силажът да се смели по-ситно и дори да се стрие зърното, за да се повиши смилаемостта на силажа.

Какво трябва да се знае за сортовете без зърно (стерилно мъжко растение или чувствителен фотопериод)

 • По-трудно е да се определи правилният стадий за силажиране на соргото без зърно.
 • Състоянието на листата в долната част на растението е добър индикатор – пристъпете към силажиране при първите признаци на изсъхване.
 • Да се извие стъблото, за да се гарантира минимално съдържание на сухо вещество – ако изтича сок, соргото не е достигнало прага от 27 % сухо вещество, гарантиращ, че няма да има теч в силоза.

Какво трябва да се знае за сортовете без съцветия от вида чувствителен фотопериод (PPS)

 • Продължават да натрупва биомаса на по-късен етап
 • Следователно се препоръчва културата да бъде оставена да продължи растежа си, за да може в максимална степен да се възползва от потенциала за продукция на по-късен етап (до изсъхване на листата в долната част).