УСПЕШНА
РЕКОЛТА

СОРГО ЗА ЗЪРНО

Когато зърното узрее, растението все още е зелено. Т.е. не трябва да се чака изсъхване на зелената част, за да се пристъпи към жътва.

Соргото достига физиологична зрялост, когато съдържанието на вода в зърното е около 35 %. Възможно е да се жъне от 30 % водно съдържание, но по принцип изсушаването на зърното е бързо и жътвата се извършва при водно съдържание между 18 и 25 %.

Важно

 • При около 20 % водно съдържание разклоненията на метлиците започват да изсъхват и се отпускат (метлиците се отварят).
 • След като са достигнали 18 или 20 % водно съдържание, то може да се увеличи отново в зърното при неблагоприятни климатични условия (дъжд, мъгла и др.).
 • Когато зърното узрее, растението все още е зелено. Т.е. не трябва да се чака изсъхване на зелената част, за да се пристъпи към жътва. При все това силно засушаване през есента и/или ранно замръзване може да доведе до бързо изсъхване на растението и понякога до полягане, ако не се пристъпи бързо към жътва.

Препоръки:

• Към жътва трябва да се пристъпи още през септември, ако водното съдържание е под 20 %
• Датата на жътвата не трябва да се забавя след септември с надежда за по-ниско водно съдържание, тъй като рисковете за повторно повишаване на водното съдържание се увеличават и освен това качеството на зърното може да бъде влошено от високо съдържание на влага в атмосферата (мъгла). Забавянето на датата на жътвата увеличава и риска от полягане.
• Трябва да се избягва събирането на голям брой стъбла и листа (това води до забавяне на скоростта на жътвата и повишаване на водното съдържание в зърното).

ФУРАЖ

По принцип трябва да се пристъпи към жътва при първите знаци за изсъхване на листата в долната част на растението.

L’objectif est de récolter un fourrage entre 27 et 30 % de MS pour obtenir un ensilage de qualité, un silo qui ne coule pas, une bonne conservation et une ingestibilité maximale de l’ensilage. De manière générale, l’ensilage de sorgho ne doit pas être haché trop fin ni trop grossier pour assurer une bonne stabilité du silo à l’ouverture.

Какво трябва да се знае за сортовете, съдържащи и зърна

 • Когато в центъра на метлицата зърната са в млечно-пихтиест стадий ( често в този стадий метлицата променя цвета си), като това отговаря на 50 % от сухото вещество за зърното или около 30 % от сухото вещество за цялото растение.
 • При соргото зрелостта на зърната може да бъде много различна между горната и долната част и може да са налични зърна, които са минали млечно-пихтиестия стадий. Тези зърна се смилат добре от дребните преживни животни, но не толкова добре от говедата. Тъй като зърната остават цели, трудно се разграждат при преживянето и се озовават в изпражненията. Смилаемостта на целите зърна се намалява след достигане на определен праг на сухото вещество и допринася за общата смилаемост на силажа.
 • Ако сухото вещество на соргото надхвърля 32 %, е възможно силажът да се смели по-ситно и дори да се стрие зърното, за да се повиши смилаемостта на силажа.

Какво трябва да се знае за сортовете без зърно (стерилно мъжко растение или чувствителен фотопериод)

 • По-трудно е да се определи правилният стадий за силажиране на соргото без зърно.
 • Състоянието на листата в долната част на растението е добър индикатор – пристъпете към силажиране при първите признаци на изсъхване.
 • Да се извие стъблото, за да се гарантира минимално съдържание на сухо вещество – ако изтича сок, соргото не е достигнало прага от 27 % сухо вещество, гарантиращ, че няма да има теч в силоза.

Какво трябва да се знае за сортовете без съцветия от вида чувствителен фотопериод (PPS)

 • Продължават да натрупва биомаса на по-късен етап
 • Следователно се препоръчва културата да бъде оставена да продължи растежа си, за да може в максимална степен да се възползва от потенциала за продукция на по-късен етап (до изсъхване на листата в долната част).